Başlangıç » Etiket Arşivi Siyaset (page 10)

Tag Archives: Siyaset

Güvenoyu nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Kurulmuş bir hükümetin göreve devam edebilmesi için sahip olması gereken TBMM desteğidir. Kaynak: “Yasama Terimleri Sözlüğü” pdf. Dök., Yasader Web Sitesi, Ziyaret Tarihi: 28/04/2010. ...

Katip üye nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Genel Kurul’da Genel Kurul’a hitaben evrakları okuyan, tutanak özeti, yoklama ve oy sayımı gibi hususlarda görevi olan Başkanlık Divanı üyesidir. Kaynak: “Yasama Terimleri Sözlüğü” pdf. Dök., Yasader Web Sitesi, Ziyaret Tarihi: 28/04/2010. ...

Siyasi parti grubu nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

TBMM’de en az 20 milletvekili bulunan siyasi partinin oluşturduğu gruptur. Söz konusu 20 milletvekilinin aynı partiye mensup olması gerekir; bağımsızların veya birden fazla siyasi partiye mensup milletvekillerinin, sayıları 20’ye ulaşsa dahi bir aray...

Değişiklik önergesi nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Kanun tasarı ya da teklifinin maddelerinde değişiklik yapmayı sağlayan önerilerdir. Komisyonlarda komisyon üyelerince, Genel Kurul’da ise milletvekilleri ve Hükümet tarafından değişiklik önergeleri verilebilir. İşlem gören önergelerden kabul edilenle...

Halkla ilişkiler binaları nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Milletvekillerinin odalarının bulunduğu ve seçmenleriyle görüştükleri, TBMM Kampusu içerisindeki A ve B Blok’lardan oluşan binalardır. Kaynak: “Yasama Terimleri Sözlüğü” pdf. Dök., Yasader Web Sitesi, Ziyaret Tarihi: 28/04/2010. ...

Kesinhesap kanunu nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Bir önceki yılda gerçekleşen bütçe uygulama ve harcamalarını gösteren kanundur. Kaynak: “Yasama Terimleri Sözlüğü” pdf. Dök., Yasader Web Sitesi, Ziyaret Tarihi: 28/04/2010. ...

Stenograf nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

TBMM Genel Kurulu’nun açık ve kapalı toplantılarında, komisyonlarda, Başkanlık Divanı toplantılarında, Anayasa Mahkemesi’nin Yüce Divan sıfatıyla yaptığı duruşmalarda hazır bulunarak konuşulanları steno yöntemiyle yazıya geçiren TBMM personelidir. Ka...

Erken seçim nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Herhangi bir nedenle, Anayasa’da öngörülen 4 yıllık seçim dönemi dolmadan yapılan seçimdir. Erken seçim, Meclis’in bu yönde bir karar alması veya Anayasa gereği Cumhurbaşkanı’nın kendisine tanınan seçimlerin yenilenmesini isteme yetkisini kullanması ...

Havale nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Kanun tasarı ve teklifleri ile tezkerelerin TBMM Başkanlığı’nca görüşüleceği komisyonlara gönderilmesidir. Kanun tasarı ve teklifleri ilgili daimi komisyonlara tali ve esas olarak, yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin tezkereler Anayasa ve...

Soru nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Başbakan veya bir bakandan açık ve belli bir konuda bir önergeyle yazılı veya sözlü olarak cevaplandırılmak üzere bilgi istemektir. Kaynak: “Yasama Terimleri Sözlüğü” pdf. Dök., Yasader Web Sitesi, Ziyaret Tarihi: 28/04/2010. ...

Esas Komisyon nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Nihai kararı veren ve raporu Genel Kurul görüşmelerinde esas alınan komisyondur. Kanun tasarı ve tekliflerinin TBMM Başkanlığı’nca komisyonlara havalesi sırasında hangi komisyonun esas komisyon olacağı belirlenir. Kaynak: “Yasama Terimleri Sözlüğü” p...

İdare Amiri nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

TBMM Kampusu içerisinde düzeni ve güvenliği sağlamak, Meclis’e girişte kolaylık sağlayan özel giriş kartlarını vermek, Meclis içersinde dağıtılacak kitap, broşür, davetiye gibi basılı evrakların dağıtımına izin vermekle görevli Başkanlık Divanı üyesi...