Başlangıç » Etiket Arşivi Siyaset (page 5)

Tag Archives: Siyaset

Mısır ve İsrail nasıl bir birliktelik?

6 Şubat 2011 Nedir Yorum Yaz

Ortadoğu'da Mısır üzerinden başlayan bir değişim, İsrail bakımından da politik bir çözülme anlamını taşır. Zira Mübarek yönetimi, Netanyahu ve onun tipindeki İsrail hükümetlerinin politik bir tamamlayıcısıdır. Mısır ve İsrail yönetimleri arasınd...

Anayasa nasıl yapılmalı?

3 Şubat 2011 Nedir Yorum Yaz

İhtiyaçlarımız ortada. Dünyanın şartları belli. Tecrübelerimiz, birikimlerimiz yeterli. Dünya üzerinde yepyeni bir kıta keşfetmeyeceğiz. İçine yerleşip barış içinde birlikte yaşayacağımız, sağlam, işlevsel bir bina inşa edeceğiz. Özgürlükleri genişle...

Anayasa nasıl yapılmamalı?

3 Şubat 2011 Nedir Yorum Yaz

Anayasanın nasıl yapılmaması gerektiğini tecrübe ederek öğrendik. Öyleyse acele etmeyelim. Seçim atmosferi, anayasa taslaklarının meydan savaşına sahne olmamalı. Tersine, seçimlerde her parti geniş katılımlı bir anayasa yapım sürecine sağlayacağı kat...

Mısırda gerçekten zemberek boşaldı mı?

3 Şubat 2011 Nedir Yorum Yaz

YAKLAŞIK bir sene iki Mısır köyünde, toplam bir sene de İskenderiye ve Kahire'de yaşadım. Hem köyüne hem kentine aşina olduğum bir ülkedir. Köyde Müslüman Kardeşler'in temsilcileri hiçbir zaman yoksul çiftçiler değildi. Köylülerin kalbinde ...

Bir yabancı gözüyle Mısır olayları

3 Şubat 2011 Nedir Yorum Yaz

Arap dünyasındaki Amerikan diplomasisi, çok daha karmaşık bir hale gelmenin eşiğinde. Artık her ülkede aranacak bir telefon numarasına sahip olmak yeterli olmayacak. Bu nedenle Washington'un tek bir liderle bitirmeye alıştığı işler için, onlarca...