Başlangıç » Etiket Arşivi Sosyoloji

Tag Archives: Sosyoloji

Sosyal Sapma nedir?

24 Ekim 2010 Nedir Yorum Yaz

Bir toplumda normlara uymayan ve onları dikkate almayan davranışlardır. İnsanların içinde yaşadıkları toplumun, topluluğun veya grubun değer ve normlarına, genelde aykırı düşen ve hoşgörü sınırlarının dışında cereyan eden davranış biçimleridir. Toplu...

Sosyal Bütünleşme (Sosyal İçerme) nedir?

22 Ekim 2010 Nedir Yorum Yaz

Sosyal dışlanmaya maruz kalan fert veya grupların (özürlü veya özürlü gruplarının) ekonomik ve sosyal hayatta yer almalarına engel olan faktörlerin ortadan kaldırılarak ve hayat seviyelerinin toplumda kabul edilebilir bir düzeye getirilerek, toplumla...

Sosyal Bunalım nedir?

22 Ekim 2010 Nedir Yorum Yaz

Toplumun önemli bir kesiminin bunalıma girmesidir. Toplumda, özellikle iktisadi durgunluk ve gerileme veya siyasi (ideolojik) çalkantılar sonucunda baş gösteren toplumsal huzursuzluklar, sosyal patlamalar ve çatışmalardır. Bir toplumun sosyal düzenin...

Sosyal Ayrımcılık nedir?

22 Ekim 2010 Nedir Yorum Yaz

Toplum hayatında ayrımcılık yapmama ilkesinin ihlal edilmesidir. Fertlerin veya sosyal grupların sosyal sınıf, ırk, din, lisan, siyasi-felsefik görüş, etnik azınlık, özürlülük vb. ayrılıklar-farklılıklar sebebiyle toplum içinde eşitsiz işlem görmesid...

Bir başka açıdan Hitler

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Hitler’le ilgili ortak kanaat; zeki, azimli ve irade sahibi olduğu yönündedir. Hitler, Almanya’nın ve insanlığın o yıllarda içinde bulunduğu sıkıntıların sebep ve kaynaklarını isabetle teşhis etmiştir. Hatta Kur’an-ı Kerim’in Almanca baskısını okuyup...

Nurettin Topçu gerçekten Hitler’i sever miydi?

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Yalta Konferansı, İngiliz Başbakanı Churchill, ABD Başkanı Roosevelt ve Rus diktatör Stalin’in önderliğinde, 4-11 Şubat 1945 tarihleri arasında yapılır. Konferansta alınan karar gereği, Birleşmiş Milletlere girmek isteyen ülkelere, 1 Mart 1945’ten ön...

Şehir toplumunun temel özellikleri nelerdir?

19 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Ticaret, sanayi ve hizmet sektörleri ekonomik hayatta egemendir. Hayatta değişim oldukça hızlıdır. Buna karşın hukuk kuralları toplum hayatını düzenler. Heterojen (grup üyelerinin özellikler bakımından birbirinden farklılaştığı) ve organik dayanışmal...

Şehir ve metropol nasıl oluşmuştur?

19 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Tarım ve hayvancılıktan, ticaret ve sanayi kollarının gelişmiş olduğu hayat biçimine geçiş ile birlikte daha fazla insanın bir arada yaşadığı büyük şehirler kurulmuştur. Temelde ekonomi ve güvenlik ile ilgili kaygılar insanların bir arada toplanmasın...

Köy toplumunun temel özellikleri nelerdir?

19 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Tarım ve hayvancılık faaliyeti temel geçim kaynağıdır. Hayatta değişimin oldukça az olduğu ve geleneklerin toplum hayatını düzenlediği topluluklardır. Homojen (grup üyelerinin özellikler bakımından birbirine benzediği) bir yapı vardır. Kolektif dayan...