Tagged: Sosyoloji

Sosyal Sapma nedir?

Bir toplumda normlara uymayan ve onları dikkate almayan davranışlardır. İnsanların içinde yaşadıkları toplumun, topluluğun veya grubun değer ve normlarına, genelde...

Sosyal Bunalım nedir?

Toplumun önemli bir kesiminin bunalıma girmesidir. Toplumda, özellikle iktisadi durgunluk ve gerileme veya siyasi (ideolojik) çalkantılar sonucunda baş gösteren toplumsal...

Sosyal Ayrımcılık nedir?

Toplum hayatında ayrımcılık yapmama ilkesinin ihlal edilmesidir. Fertlerin veya sosyal grupların sosyal sınıf, ırk, din, lisan, siyasi-felsefik görüş, etnik azınlık,...

Bir başka açıdan Hitler

Hitler’le ilgili ortak kanaat; zeki, azimli ve irade sahibi olduğu yönündedir. Hitler, Almanya’nın ve insanlığın o yıllarda içinde bulunduğu sıkıntıların...

Şehir toplumunun temel özellikleri nelerdir?

Ticaret, sanayi ve hizmet sektörleri ekonomik hayatta egemendir. Hayatta değişim oldukça hızlıdır. Buna karşın hukuk kuralları toplum hayatını düzenler. Heterojen...

Şehir ve metropol nasıl oluşmuştur?

Tarım ve hayvancılıktan, ticaret ve sanayi kollarının gelişmiş olduğu hayat biçimine geçiş ile birlikte daha fazla insanın bir arada yaşadığı...

Köy toplumunun temel özellikleri nelerdir?

Tarım ve hayvancılık faaliyeti temel geçim kaynağıdır. Hayatta değişimin oldukça az olduğu ve geleneklerin toplum hayatını düzenlediği topluluklardır. Homojen (grup...