Tagged: Sosyoloji

Sosyoloji

Sosyal Sapma nedir?

Bir toplumda normlara uymayan ve onları dikkate almayan davranışlardır. İnsanların içinde yaşadıkları toplumun, topluluğun veya grubun değer ve normlarına, genelde...

Sosyoloji

Sosyal Bunalım nedir?

Toplumun önemli bir kesiminin bunalıma girmesidir. Toplumda, özellikle iktisadi durgunluk ve gerileme veya siyasi (ideolojik) çalkantılar sonucunda baş gösteren toplumsal...

Sosyoloji

Sosyal Ayrımcılık nedir?

Toplum hayatında ayrımcılık yapmama ilkesinin ihlal edilmesidir. Fertlerin veya sosyal grupların sosyal sınıf, ırk, din, lisan, siyasi-felsefik görüş, etnik azınlık,...

Sosyoloji

Bir başka açıdan Hitler

Hitler’le ilgili ortak kanaat; zeki, azimli ve irade sahibi olduğu yönündedir. Hitler, Almanya’nın ve insanlığın o yıllarda içinde bulunduğu sıkıntıların...

Sosyoloji

Şehir ve metropol nasıl oluşmuştur?

Tarım ve hayvancılıktan, ticaret ve sanayi kollarının gelişmiş olduğu hayat biçimine geçiş ile birlikte daha fazla insanın bir arada yaşadığı...

Sosyoloji

Köy toplumunun temel özellikleri nelerdir?

Tarım ve hayvancılık faaliyeti temel geçim kaynağıdır. Hayatta değişimin oldukça az olduğu ve geleneklerin toplum hayatını düzenlediği topluluklardır. Homojen (grup...