Başlangıç » Etiket Arşivi Spor (page 33)

Tag Archives: Spor

Atletizm performans eğitimi (18/19-21/22 yaş) nedir?

20 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Dördüncü eğitim aşaması, branşa özgü gereksinimlerin karşılanmasına yönelik antrenmanların yer aldığı dönemdir. Gençler yetenekli oldukları spor dalının bir veya iki branşında performansa yönelik özel amaçlı yüklenmelere tabi tutulurlar. Yetenekli ol...

Atletizm gelişim eğitimi (13/14-16/17 yaş) nedir?

20 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Antrenman yüklenmeleri belirgin bir şekilde artar. Bu nedenle antrenmanın yapısı ve içeriği yüklenme ve uyum süreçlerince belirlenir. Ergenlik dönemine rastlayan bu eğitim aşamasında, organizmanın bütün özelliklerini içeren genel fiziksel hazırlık uz...

Atletizm temel eğitimi (11-13 yaş) nedir?

20 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Atletizmin değişik dallarına yönelik temelin oluşturulması hedeflenir. Değişik branşların temel tekniklerinin öğretimiyle, bu tekniklerin dinamik temellerini oluşturan kondisyonel ve koordinatif biyomotor özelliklerin çok yönlü gelişimi işlenir. Tekn...

Temel spor eğitimi (7-10 yaş) nedir?

20 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Herhangi bir spor dalı gözetmeden çok yönlü olarak koordinatif yeteneklerin gelişimi hedeflenir. Tam olarak geliştirilmiş koordinatif yeteneklerin, sportif becerileri öğrenmedeki sürat ve niteliği olumlu yönde etkilediği kanıtlanmıştır. Ayrıca, insan...

Çocuk ve genç antrenmanının özellikleri nedir?

20 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

  Çocuk ve genç antrenmanlarının kendine özgü bir karakterinin olduğu bilinmektedir. Çocuk ve genç antrenmanın içeriği, sınırlandırılmış bir yetişkin antrenmanı niteliğinde değildir.  Kendi koşul ve kurallarına uygun olarak yapılır. Gelişim düzeyleri...

Çocuk ve gençlerde antrenman nedir?

20 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

  Sporda kalıcı bir başarı edebilmek için yapılacak antrenmanların planlanması gerekir. Bu planlama sırasında hedeflerin değişkenliğine bağlı olarak çeşitli evreler göz önünde bulundurulur (hazırlık sezonu, yarışma sezonu gibi). Bu evreler yapısal ol...

Çocuklarda spora yönelik hareketler dönemi nedir?

20 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Spora Yönelik Hareketler Dönemi 7 yaşında başlaması: Bu dönem 7 yaş ve yukarısını kapsar. İlkokul çocukları yeni beceriler kazanmaktan çok, daha önce kazandıkları temel becerileri daha akıcı ve doğru olarak ortaya koyarlar. Burada spor terimi geniş a...

Çocuklarda antrenmanın etkisi nedir?

20 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Çocuklarda antrenmanın etkisi 7-8 yaşlarında bilimsel olarak yapılırsa zararsız kabul edilir: Araştırmacılar antrenman yapmanın etkisini gelişim faktörü ile ele alarak bunun üzerinde karar vermeleri gerekmektedir. Çünkü 6-12 ve 13-19 yaşları arasında...