Başlangıç » Etiket Arşivi Su Ürünleri (page 5)

Tag Archives: Su Ürünleri

Sualtı Tüfeği Nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

 Su altında balık avında kullanılan lastik veya metal yaylı, gaz veya hava basınçlı tüfeklere denir. Kaynak: 2/2 Numaralı Amatör (Sportif) Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ (Tebliğ No: 2008/49) ...

Çapari Nedir?

6 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Beden, kasa, köstek, köstekler ucunda iğne ve iğneye bağlanmış kanatlı hayvanların kuyruk, kanat veya göğüs tüylerinden veya aynı amaçlı sentetik materyalin bir parça veya tutamından meydana gelen yemsiz yada yemli olarak kullanılan çok iğneli takıma...

Amatör Balıkçılıkta Beden Ne anlama Gelir?

6 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Oltanın ucuna genellikle bir fırdöndü vasıtası ile bağlanan ve kalınlığı oltanın kalınlığına eşit ya da daha az olan olta ipi parçasına denir. Kaynak: 2/2 Numaralı Amatör (Sportif) Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ (Tebliğ No: 2008/49) ...

Balık Yemi Nedir?

6 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Amatör balıkçılıkta kullanılan her türlü canlı veya cansız, doğal veya yapay yemlere denir. Kaynak: 2/2 Numaralı Amatör (Sportif) Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ (Tebliğ No: 2008/49) ...

Balık Ağı Ne Demektir?

6 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Balık avında kullanılan değişik ağ gözü açıklığına sahip her türlü ağa denir. Kaynak: 2/2 Numaralı Amatör (Sportif) Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ (Tebliğ No: 2008/49) ...

Su Ürünlerinde Eksik Sigorta Ne Demektir?

6 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Poliçede belirtilen sigorta bedeli, sigorta edilen menfaatin, hasara uğradığı andaki değerinden düşük olduğu takdirde, sigortacı, aksine bir sözleşme bulunmadıkça sigorta bedelinin sigorta değerine olan oranı neden ibaret ise zararın o kadarından sor...

Orman İçi Ne Demektir?

6 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Orman Kanununun 1 inci maddesinde tanımlanan orman rejimine dahil Devlet eliyle işletilen veya korunan alanlar içinde kalan dere, tabii göl ve su ürünleri üretimi veya su biriktirme amacı ile tesis edilen göletlere deni...

Su Ürünleri İstihsal Yerleri Ne Demektir?

6 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Su ürünlerinin yetiştirildiği veya doğal olarak ürediği, avlanma, üretim, yetiştirme ve istihsal yapılmak üzere içinde veya üzerinde herhangi bir istihsal vasıtasının veya tesisinin kurulabildiği, kullanılabildiği su sahalarına denir. Kaynak: 2/2 Num...