Başlangıç » Etiket Arşivi Su Ürünleri (page 9)

Tag Archives: Su Ürünleri

Su Ürünlerinin Avlanmasındaki Yasaklar Nelerdir?

6 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Bomba, torpil, dinamit, kapsül, mayın, karpit, ve benzeri maddeler ile su ürünleri istihsal yerlerinde su ürünlerine zarar veren öldürücü, uyuşturucu, zehirleyici maddeler ve sönmemiş kireç kullanarak su ürünleri avlanması yasaktır. Elektrik ceryanı,...

Atık Su Nedir?

6 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer kullanımlar sonucu kirlenmiş ve özellikleri değişmiş sulara denir. Kaynak: Su Ürünleri Yönetmeliği T.K.B.22223 Sayılı R.G. 10.03.1995 ...

Alıcı Su Nedir?

6 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Atık suların boşaltıldığı göl, baraj, dere, akarsu, yeraltı suları, kıyı deniz veya diğer su kaynaklarına denir. Kaynak: Su Ürünleri Yönetmeliği T.K.B.22223 Sayılı R.G. 10.03.1995 ...

Sportif Avcılık Nedir?

6 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Ticari amaç dışı ve spor amacıyla amatör olarak yapılan su ürünleri avcılığına denir. Kaynak: Su Ürünleri Yönetmeliği T.K.B.22223 Sayılı R.G. 10.03.1995 ...

Balık Boyu Nedir?

6 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Ağzı kapalı iken balık başının ön ucu ile kuyruk yüzgecinin en uzun ışınının bitim noktası arasındaki izdüşüm uzunluğuna denir. Kaynak: Su Ürünleri Yönetmeliği T.K.B.22223 Sayılı R.G. 10.03.1995 ...

Ağ Gözü Açıklığı Nedir?

6 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Ağ ıslakken, ağ ipinin kalınlığına bakılmaksızın, içten içe ölçülen ve tesadüfi olarak seçilen on ağ gözünün birer kenar uzunluklarının ortalamasına denir. Kaynak: Su Ürünleri Yönetmeliği T.K.B.22223 Sayılı R.G. 10.03.1995 ...

Trol Nedir?

6 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Gemiye bağlı ve mekanik olarak, dipte su içinde veya su yüzeyine yakın kesimlerde sürütülerek çekilen ve su ürünlerinin bir torbada toplanarak avlanmasını sağlayan istihsal vasıtasına denir. Kaynak: Su Ürünleri Yönetmeliği T.K.B.22223 Sayılı R.G. 10....

Serpme Ağları Nedir?

6 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Balığın üstten atılan ağ ile kapatılmasını ve ağ içinde kalmasını sağlayan istihsal vasıtasına denir. Kaynak: Su Ürünleri Yönetmeliği T.K.B.22223 Sayılı R.G. 10.03.1995 ...

Çökertme Ağları Nedir?

6 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

İstihsal sahalarında suyun dibine veya içine çökertilmek suretiyle kullanılan su ürünleri istihsal vasıtasına denir. Kaynak: Su Ürünleri Yönetmeliği T.K.B.22223 Sayılı R.G. 10.03.1995 ...

Sürütme Ağları Nedir?

6 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

İnsan gücü veya mekanik bir güçle istihsal alanının dibinden sürütülerek çekilmek suretiyle toplanıp karaya veya gemiye alınabilen su ürünleri istihsal vasıtasına denir. Kaynak: Su Ürünleri Yönetmeliği T.K.B.22223 Sayılı R.G. 10.03.1995 ...