Başlangıç » Etiket Arşivi Tarih (page 4)

Tag Archives: Tarih

“Âhilik” nedir?

4 Haziran 2010 Nedir Yorum Yaz

Temeli Abbasiler devrindeki “Fütüvvet Birlikleri” ne dayanan, şehirlerde esnaf arasında dayanışma ortamı sağlamak maksadıyla oluşturulan dini ve ekonomik nitelikli bir teşkilattır. ...

Haçlı Seferleri’nin dini sebepleri nelerdir?

4 Haziran 2010 Nedir 4 Yorumlar

Hıristiyanların kutsal yerleri (öncelikle Kudüs) Müslümanlardan geri almak istemeleri, Fransa’da ortaya çıkan Kluni tarikatının Hıristiyanları Müslümanlara karşı kışkırtmaları, Papa ve Katolik Kilisesi’nin nüfuz alanlarını genişletmek istemeleri, Hır...