Başlangıç » Etiket Arşivi Tarih (page 4)

Tag Archives: Tarih

“Batınilik” nedir?

4 Haziran 2010 Nedir Yorum Yaz

İslam Dünyası’nda, Kuran-ı Kerim ayetlerinin görünen manalarının yanı sıra gizli anlamlarının da olduğunu ileri sürerek, ayetleri kendilerine göre yorumlayan akıma “Batınilik” denir. Hasan Sabbah’ın görüşleri etrafında oluşan akım Fatımiler tarafında...

Malazgirt Savaşı’nın sonuçları nelerdir?

4 Haziran 2010 Nedir Yorum Yaz

Anadolu’nun kapıları Türklere açılmıştır. Anadolu topraklarına Türk göçü hızlanmıştır. Bizans’ın İslam Dünyası üzerindeki baskısı sona ermiştir. Anadolu’daki Türk ilerleyişi ile baş edemeyen Bizans kışkırtması Haçlı Seferleri’nin sebeplerinden biri o...

Dandanakan Savaşı’nın sonuçları nelerdir?

4 Haziran 2010 Nedir Yorum Yaz

Horasan tamamen Selçuklu Hakimiyetine girmiştir. Bu zaferle Büyük Selçuklu Devleti kurulmuştur. Selçuklu Türkleri’nin batıya doğru ilerleyişi hızlanmıştır. Gazneli Devleti zayıflayarak yıkılış sürecine girmiştir. Selçuklu Türkleri’nin İslam Dünyası’n...