Başlangıç » Etiket Arşivi Tarih (page 9)

Tag Archives: Tarih

Orta Asya Türk göçlerinin sebepleri nelerdir?

4 Mayıs 2010 Nedir Yorum Yaz

Orta Asya Türk göçlerinin sebepleri şunlardır: İklim değişikliği Nüfusun artması Siyasal anlaşmazlılar sebebiyle Türk boyları arasında çıkan savaşlar Dış baskılardan dolayı bağımsızlıklarını kaybetme korkusu Yeni ülkeler fethetme arzusu ...

Türklerin anayurdu neresidir?

4 Mayıs 2010 Nedir Yorum Yaz

Türklerin anayurdu Orta Asya’dır. Orta Asya; doğuda Kingan Dağları, batıda Hazar Denizi, güneyde Hindikuş ve Karanlık Dağları, kuzeyde Sibirya ile çevrili olan bölgedir. ...

“Türk” adının anlamı nedir?

4 Mayıs 2010 Nedir Yorum Yaz

Kaşgarlı Mahmut Divan-ı Lügati’t-Türk’de “Olgunluk Çağı”, Wambery “Türeyen, çoğalan”, Ziya Gökalp “Töreli, kanun nizam sahibi” şeklinde açıklanmıştır. Uygurlardan kalan bazı kaynaklarda “Güç, kudret”  Çin kaynaklarında ise “miğfer” anlamında kullanıl...

Arkeoloji ile Halkbiliminin İlişkisi

21 Şubat 2010 Nedir Yorum Yaz

Kültürler doğar, gelişir ve kaybolur. Bazısı yiter gider bazısı ise kalır ama var olan kültürler hep bir gelişim içerisindedir. Toplum içindeki siyasi, kültürel, bilimsel olaylar, değişimler, gelişmeler ve evrimler üstüste binerek kültürü oluşturur. ...

Tarihi olayların özellikleri nelerdir?

4 Ocak 2010 Nedir Yorum Yaz

Tarihî olayların özellikleri şunlardır: Tarihî olaylar geçmişte yaşanmıştır. Yer ve zamanı bellidir. Sebep-sonuç (determinizm) ilişkisi vardır. Tarihî olayda rol oynayan kişiler bellidir. Toplumları etkilerler. Pozitif bilimlerde olduğu gibi birebir ...

Tarih nedir?

4 Ocak 2010 Nedir Yorum Yaz

İnsan topluluklarının geçmişteki ekonomik, siyasal, kültürel, sosyal ve dinî faaliyetlerini, karşılıklı münasebetlerini, sebep-sonuç ilişkisi içerisinde yer ve zaman göstererek belgelere dayalı olarak bilimsel yöntemlerle objektif olarak inceleyen so...