Tagged: Tarım

Hayvancılık

Üretme Çiftliği ve Ahırlar nedir?

Çeşitli cins hayvanları beslemek, üretmek ve pazarlamak, bu hayvanların ihtiyacı olan yem ve benzeri gıda maddelerini depolamak amacıyla geliştirilmiş yapı...

Hayvancılık

Zanaat açısından çömçe nedir?

[çomça -1, çomça -3, çomça -4, çomçu]: Büyük ağaç kepçe. Bakır kepçe. Su tası. Biçilen ekinleri yığmak için kullanılan araç....

Hayvancılık

Omça nedir?

Bağ kütüğü, asma. Kalın ve enlice diken. Asma kütüğü. Kaynak: TDK Web sitesi, Türkçe Sözlük, Ziyaret Tarihi: 22/11/2010.

Tarım

Ormancılık nedir?

Ormancılık, toplumun orman ürünlerine ve hizmetlerine olan gereksinimlerini sürekli ve optimal olarak karşılamak amacıyla biyolojik, teknik, ekonomik, sosyal, kültürel ve...