Tagged: Teknoloji

Eğitim

Süreçlere göre inovasyon

·         Organizasyonel inovasyon ·         Kaynak: Fikirden Büyümeye Rekabet Eden Firmayı Desteklemek: TTGV’nin Rolü” (ESİNKAP Projesi, Eskişehir, 13 Ağustos 2008) sunumundan...

Eğitim

Çıktılarına göre inovasyon

·         Radikal İnovasyon – Adımsal İnovasyon ·         Bileşenlerde İnovasyon – Mimaride İnovasyon Mete Çakmakcı’nın (Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı) “

Eğitim

Kaç türlü inovasyon vardır?

: ·         Radikal İnovasyon – Adımsal İnovasyon ·         Bileşenlerde İnovasyon – Mimaride İnovasyon İş modelin inovasyonu ·         Pazarlama inovasyonu Mete...

Eğitim

İnovasyon yönetimi

·         “İnovasyon sürecini ölçmeye kalkmak performansı tamamen öldürecektir” Eric Schmidt, GOOGLE ·         “Tutku ve vizyon sürecin sadece %20’sidir, operasyonel mükemmeliyet...

Eğitim

İnovasyonun dinamikleri

Bir örnek: ·         2004 yılı Q1’de 20 M telefon sattı (2003 yılı 7 M!), %10,5 Pazar payını, %15’e çıkardı (Nokia’nınki...