Başlangıç » Etiket Arşivi Teknoloji (page 24)

Tag Archives: Teknoloji

Bilgi teknolojileri nedir?

21 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Bilgi teknolojisini; bilginin üretilmesi, toplanması, biriktirilmesi, işlenmesi, yeniden elde edilmesi, yayılması, korunması ve bunlara yardımcı olan araçlar ola­rak tanımlayabiliriz. Bunlar her alan için geçerlidir. Burada araç-gereç değil, insanın ...

Bilgi çağına geçiş nedir?

21 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Günümüzdeki bilim ve teknolojideki gelişmeler yeni bir çağı başlatmıştır. Daha çok bilgi çağı olarak adlandırılan bu çağın en önemli özelliği, bilgi teknolojilerinin yoğun olarak kullanılması ve maddi ürün yerine bilgi üretiminin önem kazanmasıdır. B...

Yapay zeka nedir?

21 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Öğrenme ve kendini geliştirme gibi in­san aklının geliştirdiği iş­lemleri yapmaya elverişli bir bilgisayar dili. Kaynak: Doç. Dr. Buket AKKOYUNLU, Editör: Doç. Dr. Bekir Özer, “Eğitimde Teknolojik Gelişmeler”, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları No: ...

Elektronik haberleşme nedir?

21 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Elektronik yöntemlerle bilgisayar ağları kullanıla­rak yapılan haberleşmedir. Kaynak: Doç. Dr. Buket AKKOYUNLU, Editör: Doç. Dr. Bekir Özer, “Eğitimde Teknolojik Gelişmeler”, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 1021, Açıköğretim Fakültesi Yayınla...

Bilgisayar destekli eği­tim nedir?

21 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Bilgisayardan dersler­de öğretim etkinliklerinde ve okulun yönetim işlerin­de yararlanılması. Kaynak: Doç. Dr. Buket AKKOYUNLU, Editör: Doç. Dr. Bekir Özer, “Eğitimde Teknolojik Gelişmeler”, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 1021, Açıköğretim F...

Rehberlik veya gelişim uzmanı nedir?

21 Şubat 2010 Nedir Yorum Yaz

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi veya Psikoloji alanında en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş kişidir. Kaynak: Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği, Resmi Gazete: 31.12.2009/27449. ...

Eğitim aracı nedir?

21 Şubat 2010 Nedir Yorum Yaz

Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında kullanılacak ders kitabı, öğrenci çalışma kitabı, öğretmen kılavuz kitabı, bilgi iş ve işlem yaprakları ile öğretmen ve öğrencilere kaynak ve yardımcı olacak basılı eğitim malzemesi, Milli eğitimin genel amaçlarını...