Etiketler: Termodinamik

Isı

Termodinamikte difüzyon

Termodinamiğin ikinci yasası, dolaylı olarak; enerjinin ve maddenin evrende homojen olarak da­ğılma eğiliminde olduğunu söylüyor. Örneğin bir kibriti yaktığımızda, başlangıçta...

Isı

Termodinamik ve Hayat: Neden ve Nasıl?

Termodinamik, iki cisim temasa getirildiğinde, ısının sıcak olandan soğuk olana doğru aktığını söylüyor. Bu sayededir ki, üşüdüğümüz zaman ya­nan bir...

Isı

Carnot Makinesi’nin termal verimi

Carnot Makinesi, fiziki bir varlığı olan, diğer bir ifadeyle gerçekleştirilmesi, mümkün olmayan hayali (kurgusal, fiktif) bir makinedir. Ancak, bu hayali...

Isı

Carnot Makinesi ve Carnot Çevrimi

Carnot Makinesi, Sadi Carnot’nun 1824 yılında yayınladığı, daha sonra William Thomson (Lord Kelvin) ve Émile Clapeyron sayesinde unutulmaktan kurtulan Réflexions...

Isı

Tersinmez süreç nedir?

Sadece ilk ve son denge durumları için P ve V değeri belirlenebildiği, dengesiz hallerin ardışık olarak birbirini takip ettiği süreçtir....

Isı

Tersinir süreç nedir?

Gerçek bir termal işlemde bir tersinir süreç, ardarda gelen çok sayıda, geçici denge durumlarından oluşmakta olduğundan, bir “yarı-kararlı süreç”tir veya...

Isı

Yarı-kararlı süreç nedir?

Gerçek bir termal işlemde tersinir süreç, ardarda gelen çok sayıda denge durumlarından oluşmakta olduğundan, bir “yarı-kararlı süreç”tir. Kaynak: Durmuş Hocaoğlu,...

Isı

Termal denge ve kararlı süreç nedir?

Termal dengede bulunan bir gaz “kararlı”dır ve bu bakımdan da “değişme” demek olan “süreç”ten bağımsızdır. Yani, “kararlı” kelimesini tam gerçek...

Isı

Maddenin ölümü nasıl yorumlanır?

Evren, sonsuz ve bitimsiz hareketlerden oluşur: Madde, hareketsiz olduğu anda yok olur; diğer bir ifadeyle, mutlak anlamda hareketsizlik, madde için...

Isı

Termal denge (Kararlı hal) nedir?

Bir gazın halini belirleyen en temel iki kategorisi “basınç” ve “hacim”dir. Bu iki kategoriden birisi veya ikisi tayin edilemeyen bir...