Başlangıç » Etiket Arşivi Termodinamik

Tag Archives: Termodinamik

Termodinamikte difüzyon

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Termodinamiğin ikinci yasası, dolaylı olarak; enerjinin ve maddenin evrende homojen olarak da­ğılma eğiliminde olduğunu söylüyor. Örneğin bir kibriti yaktığımızda, başlangıçta ucunda derli top­lu ve düzenli olan enerji, bir süre sonra tüm salo­na yay...

Termodinamik ve Hayat: Neden ve Nasıl?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Termodinamik, iki cisim temasa getirildiğinde, ısının sıcak olandan soğuk olana doğru aktığını söylüyor. Bu sayededir ki, üşüdüğümüz zaman ya­nan bir sobaya sarılıp ısınabiliyor ve yanan bir ocağın üzerine koyduğumuz yiyeceklerimizi her sefe­rinde pi...

Carnot Makinesi’nin termal verimi

25 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Carnot Makinesi, fiziki bir varlığı olan, diğer bir ifadeyle gerçekleştirilmesi, mümkün olmayan hayali (kurgusal, fiktif) bir makinedir. Ancak, bu hayali bir makinede dahi teorik verim asla “1” (%100) değildir. Esasen, verimin %100 olması, entropi yü...

Carnot Makinesi ve Carnot Çevrimi

25 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Carnot Makinesi, Sadi Carnot’nun 1824 yılında yayınladığı, daha sonra William Thomson (Lord Kelvin) ve Émile Clapeyron sayesinde unutulmaktan kurtulan Réflexions Sur La Puissance Motrice de Feu et Les Machines Propre à Développer Cette Puissance (Ate...

Tersinmez süreç nedir?

25 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Sadece ilk ve son denge durumları için P ve V değeri belirlenebildiği, dengesiz hallerin ardışık olarak birbirini takip ettiği süreçtir. Bu haller için P ve V değerlerinin her ikisini birden tam olarak belirlemek imkansızdır. Ancak, genel olarak, V’n...

Tersinir süreç nedir?

25 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Gerçek bir termal işlemde bir tersinir süreç, ardarda gelen çok sayıda, geçici denge durumlarından oluşmakta olduğundan, bir “yarı-kararlı süreç”tir veya daha doğru bir nitelendirme ile, bir “yarı-kararlı süreçler bütünü”dür. Böyle bir sürecin bir ba...

Yarı-kararlı süreç nedir?

25 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Gerçek bir termal işlemde tersinir süreç, ardarda gelen çok sayıda denge durumlarından oluşmakta olduğundan, bir “yarı-kararlı süreç”tir. Kaynak: Durmuş Hocaoğlu, Termodinamik’in İkinci Kanunu ve Entropi Ders Notu, Kasım, 2008. ...

Termal denge ve kararlı süreç nedir?

25 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Termal dengede bulunan bir gaz “kararlı”dır ve bu bakımdan da “değişme” demek olan “süreç”ten bağımsızdır. Yani, “kararlı” kelimesini tam gerçek anlamında kullanacak olursak, “kararlı” ve “süreç” kavramları birbirinin zıddı olduğu için, Kararlı Süreç...

Maddenin ölümü nasıl yorumlanır?

25 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Evren, sonsuz ve bitimsiz hareketlerden oluşur: Madde, hareketsiz olduğu anda yok olur; diğer bir ifadeyle, mutlak anlamda hareketsizlik, madde için ölüm demektir. Kaynak: Durmuş Hocaoğlu, Termodinamik’in İkinci Kanunu ve Entropi Ders Notu, Kasım, 20...

Termal denge (Kararlı hal) nedir?

25 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Bir gazın halini belirleyen en temel iki kategorisi “basınç” ve “hacim”dir. Bu iki kategoriden birisi veya ikisi tayin edilemeyen bir gaz “belirsiz” bir haldedir. Termal Dengeise bu “belirlenebilirliğin” kavramsal bir ifadesi olup, belirli bir miktar...