Tagged: Ticaret

Ticaret

Ödeme Emri – Order of payment Nedir?

Ödeme Emri – Order of payment 6183 sayılı Kanun gereğince borçlarını vadesinde ödemeyenlere 7 gün içinde borçlarını ödeme veya mal...

Ticaret

Dahilde İşleme – Inward processing Nedir?

Dahilde İşleme – Inward processing İthal edilen hammadde ve yardımcı maddelerin, vergi ve diğer mali yükümlülüklerinin, teminata bağlanarak ihracat eşyası...