Başlangıç » Etiket Arşivi Tıp (page 20)

Tag Archives: Tıp

Rehabilitasyon hizmetleri kaça ayrılır?

23 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Rehabilitasyon hizmetleri; tıbbi ve sosyal rehabilitasyon olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Tıbbi Rehabilitasyon: Bedensel kalıcı bozukluk ve sakatlıkların düzeltilmesi, yaşam kalitesinin arttırılması amacıyla verilen hizmetlerdir. Sosyal Rehabilitasy...

Rehabilitasyon hizmetleri nelerdir?

23 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Rehabilitasyon hizmetleri; hastalık ve kazalara bağlı olarak gelişen kalıcı bozukluklar ve sakatlıkların günlük hayatı etkilemesini engellemek ya da bu etkiyi en aza indirmek, kişinin bedensel ve ruhsal yönden başkalarına bağımlı olmadan yaşamasını s...

Hemşirelik bakım merkezleri nelerdir?

23 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Amerika Birleşik Devletleri’nde oldukça yaygın olan hemşirelik bakım merkezleri, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri içinde çok büyük bir yere sahiptir. Hemşirelik bakım merkezleri, yaşlılara yönelik uzun dönemli hizmet veren kurumlar olarak görülmek...

Terminal dönem bakım merkezleri nelerdir?

23 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Terminal dönem hasta bakım kurumları, palyatif bakım kurumları olarak da bilinmektedir. Yaşama şansı olmayan ve genellikle altı aydan daha az ömrü kalan hastaların bakımıyla ilgilenen kurumlardır. Terminal dönem hasta bakım kurumları; ölümün, hayatın...

Tedavi hizmetleri nedir?

23 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Tedavi hizmetleri, sağlık durumu bozulan kişilerin, eski sağlık düzeylerine ulaşmalarını sağlamak üzere verilen sağlık hizmetleridir. Tedavi edici sağlık hizmetleri, temel olarak hekim sorumluluğunda, diğer sağlık profesyonellerinin katkılarıyla gerç...

Evde bakım nedir?

23 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Evde bakım, sağlık düzeyini iyileştirmek ve yükseltmek için hastalara, ev ortamında sağlık hizmeti ve hizmet donanımının sağlanması olarak tanımlanmaktadır. Hastane yatak kapasitelerinin azaltılması nedeniyle evde bakım hizmetleri popülerlik azanmış ...

Günü birlik cerrahi merkezleri nelerdir?

23 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Ayaktan cerrahi bakım merkezleri ve acil merkezleri, günü birlik cerrahi hizmetler sağlayan kurumlardır.Kaynak: Tıbbi Terminoloji (Tedavi Hizmetleri), MEGEP (Mesleki Eğitim Ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi), ANKARA, 2008. ...

Özel muayenehane

23 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Hekim ve diş hekimi tarafından kurulan ve tanı ve tedavi hizmetleri üreten kurumlardır.Kaynak: Tıbbi Terminoloji (Tedavi Hizmetleri), MEGEP (Mesleki Eğitim Ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi), ANKARA, 2008. ...

Tedavi hizmetleri kaç ana gruba ayrılır?

23 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Birinci basamak tedavi hizmetleri, İkinci basamak tedavi hizmetleri, Üçüncü basamak tedavi hizmetleri. Birinci basamak sağlık hizmetleri, daha çok ayaktan tedavi hizmetlerini içermektedir. İkinci basamak tedavi hizmetleri, yoğun tıbbi bilgi ve teknol...

Sağlık ocaklarının görevleri nelerdir?

23 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Sağlık ocağı, sağlık evlerine oranla çok daha geniş kapsamda hizmet vermektedir. Sağlık ocaklarının başlıca görevleri şunlardır: Ana çocuk sağlığı hizmetleri Sıtma eradikasyon hizmetleri Verem, trahom, frengi ve lepra savaş hizmetleri Bulaşıcı hastal...