Başlangıç » Etiket Arşivi Ulaşım

Tag Archives: Ulaşım

Boru hattı ulaşımı

3 Ekim 2010 Nedir Yorum Yaz

Boru hatlarından oluşan kapalı sistemler sıvı ve gaz halindeki akışkanların taşınmasında kullanılır. Boru hattındaki akış basınç farkları ile sağlanır. Kıtalar arasında köprü vazifesi gören yurdumuzun petrol ve doğalgaz taşımacılığında stratejik önem...

Boru Hattı ile Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ)

3 Ekim 2010 Nedir Yorum Yaz

Boru Hattı ile Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) 15 Ağustos 1974 tarihinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) bağlı olarak kurulmuştur. BOTAŞ 1995 yılında kamu iktisadi teşekkülü olarak yeniden yapılandırılmış, yurt dışında yürütülecek projeler...

Ulaşımla ilgili kuruluşlar

3 Ekim 2010 Nedir Yorum Yaz

Nitelik ve nicelik açısından farklı özellikteki ulaşım sistemlerinin birbirlerini bütünler şekilde kullanılması ve geliştirilmesi bu görevleri ayrı ayrı yerine getiren farklı kurum ve kuruluşların organize çalışması ile mümkündür. Ulaştırma Bakanlığı...

Ulaştırma Bakanlığı’nın görevi nedir?

3 Ekim 2010 Nedir Yorum Yaz

Ulaştırma ve haberleşme hizmetleri 27 Mayıs 1939 tarihinde Ulaştırma Bakanlığına verilmiştir. Ulaştırma Bakanlığının görevleri; ulaştırma ve haberleşme hizmetlerinin teknik, ekonomik ve sosyal ihtiyaçlara, kamu yararına ve milli güvenlik amaçlarına u...

Ulaşım araçlarının faydaları

3 Ekim 2010 Nedir Yorum Yaz

Ulaşım araçları birlikte kullanıldığı sistemler ile birlikte bütün olarak toplumların gelişmesinde büyük katkılar sağlamaktadır. Bunlar; sosyal, kültür, ekonomik askeri faydalar olarak sıralanabilir. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesle...

Havayolu ulaşımı

3 Ekim 2010 Nedir Yorum Yaz

Hava taşımacılığında görülen gelişmelere paralel olarak, tüm dünyada ve ülkemiz hava sahası sivil hava trafiğinde çok önemli artışlar yaşanmaktadır. Ülkemizde sivil havacılık faaliyetleri Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünce yür...