Başlangıç » Etiket Arşivi Üretim Planlama (page 10)

Tag Archives: Üretim Planlama

Kar Marjı (Mark-Up) nedir?

5 Eylül 2010 Nedir Yorum Yaz

Bir işletmenin yıl içindeki satışlarının toplam değeri ile maliyetleri arasında oluşan fark. Marj Yüzdesi = 100 X [(Satışlar-Toplam Maliyet/Toplam Maliyet] Kaynak: “Verimlilik Terimleri Sözlüğü”, Milli Prodüktivite Merkezi Web Sitesi, Ziyaret Tarihi:...

Kapasite (Capacity) nedir?

5 Eylül 2010 Nedir Yorum Yaz

Bir işletmenin belli bir süre içerisinde üretim faktörlerini rasyonel biçimde kullanarak meydana getireceği azami üretim miktarı. Atıl Kapasite: Üretim biriminde kullanılabilecekken kullanılmayan ya da üretim faktörlerinin bir ya da birkaçının tam ol...

Kullanılan (Gerçek) Kapasite nedir?

5 Eylül 2010 Nedir Yorum Yaz

Belli bir üretim dönemi içerisinde elde edilen mal ve hizmetlerin toplamı gerçek kapasiteyi verir. Elde edilenlerin makine ya da işçilik süresi olarak ölçüsü, kapasitenin de ölçüsüdür. Kaynak: “Verimlilik Terimleri Sözlüğü”, Milli Prodüktivite Merkez...

Planlanan (Standart) Kapasite nedir?

5 Eylül 2010 Nedir Yorum Yaz

Kısa döneme göre (genellikle yıllık) olarak işletme yönetimi tarafından pazar koşulları, güncel ekonomik yapı gibi koşullar dikkate alınarak planlanan, gerçekleştirilmesi hedeflenen kapasite. Kaynak: “Verimlilik Terimleri Sözlüğü”, Milli Prodüktivite...

Pratik-Normal (Kullanılabilir) Kapasite nedir?

5 Eylül 2010 Nedir Yorum Yaz

İşletmenin normal (standart) koşullarda gerçekleştirebileceği optimum üretim düzeyi. Kullanılabilir kapasite oranının, kuramsal kapasite düzeyinden %10-20 daha düşük olacağı genel kabul gören bir görüştür. Kullanılabilir kapasite oranı, planlama kats...

Kuramsal Kapasite nedir?

5 Eylül 2010 Nedir Yorum Yaz

Bir işletmenin maksimum üretim düzeyi. Bu kapasite işletme olanaklarının % 100 performansla kullanılabildiği takdirde gerçekleşir. Kuramsal kapasite ölçümlerinde genellikle makine ölçümleri esas alınsa bile, işgücü çalışma süresi ve toplam üretim mik...

Atıl Kapasite nedir?

5 Eylül 2010 Nedir Yorum Yaz

Üretim biriminde kullanılabilecekken kullanılmayan ya da üretim faktörlerinin bir ya da birkaçının tam olarak kullanılmaması durumunda ortaya çıkan fark. Kaynak: “Verimlilik Terimleri Sözlüğü”, Milli Prodüktivite Merkezi Web Sitesi, Ziyaret Tarihi: 0...

Kapalı Yanıt (Closed Response) nedir?

5 Eylül 2010 Nedir Yorum Yaz

Yüzyüze görüşme yapılan kişilere sözlü olarak sorulabilen ya da düzenlenen bir ankete katılanlara, birden fazla seçenekler sunan ve deneğin kendi durumuna en yakın karşılığı seçmesini sağlayan, sıralı veya tekli yanıtlar. Kaynak: “Verimlilik Terimler...

Kanban Sistemi (Kanban System) nedir?

5 Eylül 2010 Nedir Yorum Yaz

Tam Zamanında Üretim ortamında malzeme hareketlerinin kontrolü aracılığıyla kullanılan bir çizelgeleme yaklaşımı. Kanban sisteminin en belirgin özelliği ise, alışılmış itme sistemleri’nin yerine tam karşıtı olan çekme sistemi ilkelerini içermesidir. ...

Kamuyu Aydınlatma Modeli (Publicity Information) nedir?

5 Eylül 2010 Nedir Yorum Yaz

Kamuyu Aydınlatma Modeli(Publicity Information): 1900’lü yılların başında iş dünyasının yeni yasal düzenlemelere uymak zorunda kalması, basının işletmelere yönelik yoğun eleştirileri halkla ilişkiler etkinliklerine özel önem verilmesine de yol açmışt...