Başlangıç » Etiket Arşivi Üretim Planlama (page 5)

Tag Archives: Üretim Planlama

Cast Film nedir?

5 Ekim 2010 Nedir Yorum Yaz

Sentetik reçinelerden(örneğin polietilen) döküm prosesiyle elde edilen plastik film. Bu proseste erimiş reçine yarıklı bir kalıp vasıtasıyla içten soğutulan soğuk bir silindir üzerinde çekilmektedir. Kaynak: Esnek (Flexible) Ambalaj Terimleri Sözlüğü...

CAPP ya da CPP nedir?

5 Ekim 2010 Nedir Yorum Yaz

Cast PP film. OPP’den farklı olarak, LDPE’den çok daha yüksek sıcaklıklarda ısıyla yapıştırılabildiği için retort ambalajda ısıyla yapıştırma tabakası olarak kullanılır. Ama OPP film kadar dayanıklı değildir. Kaynak: Esnek (Flexible) Ambalaj Terimler...

BON nedir?

5 Ekim 2010 Nedir Yorum Yaz

Çift yönlü oriyente naylon (PA) film. Oksijen ve koku önleme(bariyer) özellikleri mükemmeldir ama su buharını önlemesi zayıftır. BON film cast naylon (CAN) filmden daha fazla dayanıklıdır ama ısıyla şekillendirilemez. Kaynak: Esnek (Flexible) Ambalaj...

Antistatik Ajan nedir?

5 Ekim 2010 Nedir Yorum Yaz

Ambalaj malzemesinin yüzeyinde sürtünme vb. nedenlerden dolayı oluşan elektrik yükünün havaya boşaltılmasını ve ambalaj malzemesinin daha az toz tutmasını sağlayan katkı malzemeleridir. Kaynak: Esnek (Flexible) Ambalaj Terimleri Sözlüğü, Ambalajrehbe...

Adezyon Promoter nedir?

5 Ekim 2010 Nedir Yorum Yaz

Filmin adezyonunun iyi olmadığı durumlarda adezyonu artırmak için mürekkebin içine konulan katkı.   Kaynak: Esnek (Flexible) Ambalaj Terimleri Sözlüğü, Ambalajrehberi Web Sitesi, Ziyaret Tarihi: 26/04/2010. ...

Küreselleşme (Globalisation) nedir?

5 Eylül 2010 Nedir Yorum Yaz

Tüm ekonomik ve sosyo-kültürel yapıların, dünya yönelimli tasarlanıp uygulanması olarak tanımlanabilir. İşletmecilik açısından: Herhangi bir ekonomik eylemin (üretim, pazarlama, Ar-Ge, teknoloji, finans ve personel kaynaklarının) lokal özelliklere ba...

Kurumsal iletişim (Organisation Communication) nedir?

5 Eylül 2010 Nedir Yorum Yaz

Kurumun amaç ve hedeflerine ulaşması, işleyişini sağlaması için gereken üretim ve yönetim süreci içinde, kurumu oluşturan bölüm ve öğeler arasında eşgüdümü, bilgi akışını, motivasyonu, bütünleşmeyi, değerlendirmeyi, eğitimi, karar almayı ve denetimi ...

Kurum İklimi (Organisational Climate) nedir?

5 Eylül 2010 Nedir Yorum Yaz

Bir kuruma kimliğini kazandıran, görevlilerin davranışlarını etkileyen ve onlar tarafından algılanan, kuruma egemen olan özellikler dizisi. Kaynak: “Verimlilik Terimleri Sözlüğü”, Milli Prodüktivite Merkezi Web Sitesi, Ziyaret Tarihi: 04/05/2010. ...

Kurma (Hazırlama) Süresi (Installation Time) nedir?

5 Eylül 2010 Nedir Yorum Yaz

(İş etüdü) Bir makinenin çalıştırılması için gereken hazırlama zamanı. Bir önceki işle ilgili takımların sökülmesi, makinenin gerekli temizliği ve yeni iş için takımların bağ­lanması bu süreye dahildir. Kaynak: “Verimlilik Terimleri Sözlüğü”, Milli P...