Başlangıç » Etiket Arşivi Yanma

Tag Archives: Yanma

Otto motorlarında “vuruntulu yanma sınırı”

25 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Motora ait yapısal etkenlerin ve bazı işletme parametrelerinin ayarlanması sonucu motor performansında iyileştirme elde etmek mümkündür. Ancak ateşleme avansının veya sıkıştırma oranının arttırılması vuruntu olayı ile sınırlıdır. Bu nedenle Otto moto...

Otto motorunda kendi kendine tutuşma gecikmesi

25 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Otto motorlarında ateşleme dışarıdan (buji ile) yapıldığından kendiliğinden tutuşma istenmeyen, kazai bir durumdur. Kendiliğinden tutuşma olayı tabii olarak normal alev nüvesinin (buji ile oluşturulan) sirayet ettiği hacim dışında kalan ve alev cephe...

Fiziksel ve kimyasal tutuşma gecikmesi süresi nedir?

25 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Fiziksel tutuşma gecikmesi süresi, sisteme sokulan ilk sıvı yakıtın buharlaşması ve hava ile karışması süresi olarak, kimyasal tutuşma gecikmesi ise bunu takiben tutuşma anına kadar olan ve ön reaksiyonların gerçekleştiği süre olarak tanımlanmaktadır...

Heterojen reaktif karışımlarda tutuşma gecikmesi

25 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Heterojen reaktif karışımlarda sisteme sıvı fazda sokulan yakıt, önce dinamik ve termik etkilerle parçalanarak küçük damlacıklara ayrılmakta ve ısınarak buharlaşmaya başlamaktadır. Bu andan itibaren yakıt buharı hem türbülans ve difüzyon etkisi ile y...

Dizel motorlarında yanma

23 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

İçten yanmalı motorlarda ekonomikliğin sağlanması, çevre sağlığı yönünden problem oluşturan hava kirliliğinin ve motor gürültüsünün azaltılması için yanma olayının önemli noktaları bilinmelidir. Dizel motorlarında yanma; püskürtülen yakıtın kendi ken...

Dizel vuruntusu (diesel knock) nedir?

23 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Yanma başladığında ise oksijenle temas etmekte olan yakıt büyük bir hızla yanar. Bu yanma hızı silindir içerisindeki basınç yükselme hızını da (dp/dt) tayin eder. Yüksek bir basınç yükselme hızı hareketli motor parçalarına ani bir yük uygulaması deme...