Başlangıç » Etiket Arşivi Yaşam (page 4)

Tag Archives: Yaşam

Haz ve hayr bağlamında yarar nedir?

29 Ağustos 2011 Nedir Yorum Yaz

 Yararı esas alanlar, hazzı esas alanlara göre daha iyi durumdadırlar. Her yararın içinde haz bulunmaz. Bazı şeyler haz vermese de yararlı olduğu için yapılır. Ancak, eğer hayrı görmeyen bir yararcılıksa bu, sahibini “menfaatperest” yapar...

Haz ve hazcılık nedir? Yansıması nasıldır?

29 Ağustos 2011 Nedir Yorum Yaz

 Sadece haz için yapılanlar, gelip geçicidir. Çünkü haz gelip geçicidir. Hazzı esas alanlar, en çok günaha batanlardır. Çünkü yaptıklarının hayır veya yarar getirip getirmediğini asla düşünmezler. Varsa yoksa hazdır onların gayesi.  Haz veriyorsa, ta...

Bayramla ahiret arasında ne gibi bir ilişki vardır?

29 Ağustos 2011 Nedir Yorum Yaz

 Gayet açık: Bayram, Ramazan’ın hasılatıdır. Oruç ve vahiyle dirilişin ödülü, adına bayram denilen tadımlık bir mutluluk şeklinde verilmiştir. Bir Ramazan günü insanlığın kararan ufkunu aydınlatmak için inmeye başlayan Kur’an ile ömrünü inşa ve ihya ...

Ramazan Bayramının anlamı nedir?

29 Ağustos 2011 Nedir Yorum Yaz

 Ramazan boyunca gönül tarlalarına ibadet, teslimiyet, kulluk, ihsan, ikram, irfan, ittika ekenler, bayramda mutluluk biçecekler. Ramazan’ı ihya etmeyip de bayram yapmaya kalkanlar, elbette bir ay boyunca işe gelmeyip de ücret dağıtım günü maaşa gele...

Hayatın anlam ve dürüstlük

16 Ağustos 2011 Nedir Yorum Yaz

Dünya pazarlarında dürüstlükte yarışanlar, hayatın kültürel boyutuna derinlik, ekonomik boyutuna da zenginlik kazandırırlar. Onlar kendileri için istediklerini, başkaları için istediklerinden, ürün, hizmet ve bilgi üretiminde, ortaklık yapmanın en gü...

Hayat, üretim ve tüketim ilişkisi

16 Ağustos 2011 Nedir Yorum Yaz

Ekonomi tarihi kitaplarında sürekli vurgulandığı gibi, ekonomi sanatların en eskisi bilimlerin en yenisidir. Bu yüzden, sanayi devrimiyle büyük bir hız ve yoğunluk kazanan üretimi artırma tartışmaları, sağ ve sol ekonomi paradigmalarını geçersiz kıla...

Ekonomi ve kültür

15 Ağustos 2011 Nedir Yorum Yaz

Kültürün değerleri gibi, ekonominin kuralları da, yüzyılların içinde herkesin anlayacağı kavramlarla, tartışıla tartışıla oluşturulmuştur. Kültürün değerleriyle birlikte ekonominin kurallarının merkezinde, dürüstlüğü arayan ve dürüstlüğün kaynağı ola...

Çalışma ve başarının 21 altın kuralı

15 Ağustos 2011 Nedir Yorum Yaz

Çalışmak için müsait gün ve saat (ve ilham) bekleme; bil ki her yer ve her köşe çalışmanın en müsait yeridir. Bir günde yapman lâzım gelen işi, bir dersi, bir vazifeyi ertesi güne bırakma! Zira her günün derdi gibi işi de kendine yeter. Bir zamanda y...

Türkiye’de ailede şiddetin boyutları

11 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

Yapılan bir araştırmada; Kadınların  %30’u kocasından şiddet görüyor. Erkeklerin  %34’ü   şiddet kullandığını kabul ediyor. Aile içi şiddet olaylarının %40’ı hastanede tedaviyle sonuçlanmış. Kadınların%57’si boşanmayı düşünüyor. %39’u ise durumu kabu...