Başlangıç » Etiket Arşivi Yaşam (page 5)

Tag Archives: Yaşam

Ramazan Bayramının anlamı nedir?

29 Ağustos 2011 Nedir Yorum Yaz

 Ramazan boyunca gönül tarlalarına ibadet, teslimiyet, kulluk, ihsan, ikram, irfan, ittika ekenler, bayramda mutluluk biçecekler. Ramazan’ı ihya etmeyip de bayram yapmaya kalkanlar, elbette bir ay boyunca işe gelmeyip de ücret dağıtım günü maaşa gele...

Hayatın anlam ve dürüstlük

16 Ağustos 2011 Nedir Yorum Yaz

Dünya pazarlarında dürüstlükte yarışanlar, hayatın kültürel boyutuna derinlik, ekonomik boyutuna da zenginlik kazandırırlar. Onlar kendileri için istediklerini, başkaları için istediklerinden, ürün, hizmet ve bilgi üretiminde, ortaklık yapmanın en gü...

Hayat, üretim ve tüketim ilişkisi

16 Ağustos 2011 Nedir Yorum Yaz

Ekonomi tarihi kitaplarında sürekli vurgulandığı gibi, ekonomi sanatların en eskisi bilimlerin en yenisidir. Bu yüzden, sanayi devrimiyle büyük bir hız ve yoğunluk kazanan üretimi artırma tartışmaları, sağ ve sol ekonomi paradigmalarını geçersiz kıla...

Ekonomi ve kültür

15 Ağustos 2011 Nedir Yorum Yaz

Kültürün değerleri gibi, ekonominin kuralları da, yüzyılların içinde herkesin anlayacağı kavramlarla, tartışıla tartışıla oluşturulmuştur. Kültürün değerleriyle birlikte ekonominin kurallarının merkezinde, dürüstlüğü arayan ve dürüstlüğün kaynağı ola...

Çalışma ve başarının 21 altın kuralı

15 Ağustos 2011 Nedir Yorum Yaz

Çalışmak için müsait gün ve saat (ve ilham) bekleme; bil ki her yer ve her köşe çalışmanın en müsait yeridir. Bir günde yapman lâzım gelen işi, bir dersi, bir vazifeyi ertesi güne bırakma! Zira her günün derdi gibi işi de kendine yeter. Bir zamanda y...

Türkiye’de ailede şiddetin boyutları

11 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

Yapılan bir araştırmada; Kadınların  %30’u kocasından şiddet görüyor. Erkeklerin  %34’ü   şiddet kullandığını kabul ediyor. Aile içi şiddet olaylarının %40’ı hastanede tedaviyle sonuçlanmış. Kadınların%57’si boşanmayı düşünüyor. %39’u ise durumu kabu...

Mutluluk üzerine

11 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

Her şeyin bakıma, ilgiye, izlenmeye ihtiyacı vardır, özellikle hayatımızdaki en hassas ilişkiler. Ve evlilikte bir istisna değildir. Evlilik farklı davranılacak ya da taciz edilecek veya basitçe kendi başına bırakılacak bir şey değildir. İhmal edilen...

Duygusal körlük

11 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

Birbirimizi anlamıyorsak körüz demektir. Bu dünyada iki kör tanıdım. Birisi senden başkasını görmeyen ben, diğeri beni hiç görmeyen sen. Kaynak:Canten Kaya’nın “Aile İçi İletişim Sorunları” sunumundan derlenmiştir (Erişim Tarihi:08/07/2011). ...