Başlangıç » Etiket Arşivi Yöneticilik (page 20)

Tag Archives: Yöneticilik

Kadın ve erkeğin liderliğinde kişilik

31 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Özsaygı, özgüven, kendi ile barışık olma kavramları açısından kadın ile erkek arasında fark görülmemiştir. İlave olarak, kadınların eğitim düzeyi arttıkça kendine güven ve saygılarının daha fazla olduğu gözlenmiştir. Kaynak: Prof. Dr. Ramazan Aktaş’ı...

Kadın ve erkeğin liderlik farkında zekanın önemi

30 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Fiziksel olarak beyin büyüklüklerinde fark olmakla beraber, kadın ve erkeklerin ortalama IQ sonuçlarının eşit olduğu gözlenmiştir.  Liderlikte çok önemli bir yere sahip olan duygusal zeka konusunda kadınların önde olduğu tespit edilmiştir. Kaynak: Pr...

Kadın ve erkeğin liderlik güdüsü

30 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Motivasyon kaynakları, çocukluktaki toplumsallaşma ve koşullardan etkilenmektedir. Bu sebeple, çoğunlukla, kadınların kendine güven eksikliği liderlik için gerekli çabayı gösterme isteklerini azaltmaktadır. Lider olarak görev yaptıklarında ise, Maslo...

Liderlikte kadın ve erkek farkı

30 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

•          Liderlik güdüsü •          Zeka •          Değişime ayak uydurma ve otorite •          Kişilik Kaynak: Prof. Dr. Ramazan Aktaş’ın “Liderlik Sunumu”ndan derlenmiştir (Erişim Tarihi: 02/05/2011). ...

Dönüşümcü liderliği oluşturan davranışlar nelerdir?

30 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

•          Karizma: Takipçiler karizma sayesinde, liderle özdeşleşir. •          Esin: Yüksek beklentileri dillendirmek. •          Entelektüel teşvik: Takipçileri yaratıcı problem çözücüler yapmak! •          Bireysel ilgi: Takipçiler desteklendikle...

Dönüşümcü liderlik

30 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

1978 yılında, ABD ortaya atılmıştır. Dönüşümcü liderliğin özü, liderlerle takipçileri arasındaki ilişkiyi tamamen değiştirmesidir. Dönüşümcü liderler: –          Eylemlerine yön verecek kendi değerlerini ve kuruluş içindeki diğer insanların değ...

Karizma ve karizmatik liderlik

30 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Dönüşümcü liderliğin ilk boyutunu oluşturur. Liderin, izleyicilerine engellerin üstesinden gelmek için kendisine inanmalarını sağlamasıdır.  Karizmatik lider, zorlukları başarmaları için kendilerine güvenmelerini telkin eder. Karizmayı oluşturan bazı...

Üç boyutlu liderlik modeli (Reddin)

30 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

•          İki boyut (göreve ve ilişkilere dönüklük) üzerinde 1.    ilgili 2.    bütünleşmiş 3.    kopuk 4.    adamış olmak üzere dört yaklaşım belirlenmiştir. •          Üçüncü boyut olarak etkililik (İşlerin başarılma derecesi) eklenmiştir. Kaynak:...

Karar verme modeli (Vroom ve Yetton)

30 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

•          Modele göre, bir liderin en önemli görevi karar vermesidir. •          Vroom ve Yetton beş ayrı karar verme tarzı belirlemişlerdir. •          Bu kurama göre, tek bir tarz karar verme yerine durumun gerektirdiği şekilde karar vermek etkili...

Araç (Yol)-Amaç Modeli (Robert House)

30 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

•          Liderin izleyicilerin bekleyişini etkileme derecesi yolu, izleyicilerin verdiği değeri etkileme derecesi amacı ifade etmektedir. •          Modeldeki dört liderlik davranışı: 1.    Otoriter liderlik 2.    Destekleyici liderlik 3.    Katılı...

Etkin liderlik modeli (Fiedler)

30 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Fiedler’in modelinin en önemli yönü, koşullarla liderlik davranışlarının birleştirilmesidir. Bu amaçla iki ölçü kullanmıştır. 1. Zıtlıklar arasında olduğu sanılan benzerlik (Assumed Similarity  Between Opposites) 2. En az tercih edilen iş arkadaşları...