Tagged: Yöneticilik

Organizasyon

Azlık çokluğun özü müdür?

Büyük şeylere küçük adımlarla ulaşılır. Ve insan, bedenine ve dünyaya hapsedilmiştir; taştan bir hücrede gibidir. Çevresindeki pek çok küçük şeyi...

Organizasyon

SWOT Analizi Nedir?

SWOT Ingilizce “Strength” (güçlü yönler), “Weakness” (zayif yönler), “Opportunity” (firsatlar), “Threat” (Tehdit ve tehlikeler) kelimelerinin bas harflerinin birlestirilmesiyle olusturulmustur. SWOT...

Organizasyon

Ayrıntılı Denetim Rehberi (Audit Kits) nedir?

Kanada Sayıştay’ı uygulamasında denetimin belli yönlerine ilişkin ayrıntılı denetim prosedürleri, programları ve diğer araçları içermek üzere kullanılmaktadır. Ayrıntılı denetim rehberi,...

Organizasyon

Arka Plan Bilgi (Background Information) nedir?

Performans denetiminin planlanması için yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen çalışma teklifi ve ön çalışma raporunda üst yönetimin değerlendirme yapabilmesi için bilmesi...

Organizasyon

Anlamlılık (Significancy) nedir?

Ele alınan konunun, raporun okuyucusunun yargılarını ve kararlarını ne ölçüde etkilediğinin değerlendirilmesidir. Anlamlılık dört faktöre dayanır. Harcama ve gelirlerin hacmi,...

Organizasyon

Anket (Survey/Questionnaire) nedir?

Çok sayıda kişi ve kurumdan amaca uygun hazırlanan özel sorularla standardize bilgi toplamak için kullanılan yöntemdir. Performans denetiminde kullanılan kanıt...