Tagged: Yöneticilik

Organizasyon

Analiz (Analysis) nedir?

Analiz, konunun, içeriğinin, anlamının ve eğilimlerinin daha açık anlaşılmasını sağlamak için denetim sırasında toplanan verilerin ve bilgilerin analizi yapılarak yeni...

Organizasyon

Analitik Kanıt (Analytic Evidence) nedir?

Diğer kaynaklardan elde edilen bilgilerin analiz edilmesi sonucu elde edilen kanıtlardır. Çeşitli sayısal (nicel) teknikler, karşılaştırmalar, bilgisayar temelli sistem verileri,...

Organizasyon

Ana Dosya (Master File) nedir?

Denetimleri destekleyen temel referans belgeleri olarak, denetim ekipleri tarafından tutulan dosyalardır. Her yıl güncelleştirilen bu dosyalarda, denetlenen kurumun profilini veren...

Organizasyon

Amaç (Aim) nedir?

Genel anlamda, başarmak için niyetlenilen şeydir. Performans denetiminde, bir faaliyet veya programın, belirlenen bir sorumluluk alanına ilişkin olarak, belirli zaman...

Organizasyon

Ağ Analizi (Network Analysis) nedir?

Bir hizmetin tamamlanması için gerekli olan faaliyetleri bir diyagramla gösterir. Model oluşturma tekniklerindendir. Bu teknik, bir projenin kaynaklarının ve süresinin,...