Tagged: Yöneticilik

Organizasyon

Ağ Analizi (Network Analysis) nedir?

Bir hizmetin tamamlanması için gerekli olan faaliyetleri bir diyagramla gösterir. Model oluşturma tekniklerindendir. Bu teknik, bir projenin kaynaklarının ve süresinin,...

Organizasyon

Açık Olma (Disclosure) nedir?

Kaydedilen işlemlerin doğru olarak tasnif edilmiş ve ait olduğu hesaba dahil edilmiş olmasıdır. Kaynak: Performans ve Risk Denetim Terimleri

Organizasyon

Açık Soru (Open Question) nedir?

Yanıtlayıcıların anket formundan yardım almaksızın kendi kelimeleri ile yanıtladıkları, fikir, görüş ve düşüncelerin derinlemesine toplanmasına olanak sağlayan sorulardır. Kaynak: Performans...