Başlangıç » Nedir » Talebi belirleyen faktörler nelerdir?

Talebi belirleyen faktörler nelerdir?

Posted by: Ne Nedir 20 Şubat 2010 Yorum Yaz

Talebi belirleyen faktörler nelerdir? Ekonomi
Bir malın ne miktarlarda talep edileceği her şeyden önce o malın “fiyatının” etkisi altındadır. Yani (a) gibi bir malın talebi, her şeyden önce onun piyasa fiyatına (Pa) bağlıdır. Genellikle bir malın piyasa değeri yükseldikçe talep edilen miktarlar azalır, fiyatı düştükçe talep edilen miktarlar yükselir.
Bir malın ne miktarlarda talep edileceği, halkın “gelir seviyesi”nin etkisi altındadır. “Gelir seviyesi” ile “talep miktarı” arasındaki ilişki genellikle doğru yönlüdür. Hane halkının geliri arttıkça bir maldan talep ettiği miktarlar artar. Gelir azaldıkça talep azalır.
Bir malın ne miktarlarda talep edileceği, o malın piyasa fiyatı ve alıcıların gelir seviyeleri yanında bir de tüketicilerin zevk ve tercihlerinin etkisi altındadır. Bunu (T) ile gösterebiliriz. Bir malın fiyatı ve ev halkının geliri hiç değişmediği halde bazen o malın talebinde bir artış veya azalış görülebilir. Örneğin bir malı moda haline gelmesi onun talebini artırır. Veya bir malı kullanmanın sağlığa zarar verebileceği konusunda yayınlanan bir bilimsel rapor-sigara talebinde olduğu gibi-tüketicilerin “tercihlerini” etkileyerek talebin azalmasına yol açabilir. Reklamlar zevk ve tercihlerde talebin artması yönünde olumlu bir etkisi vardır.
Bir malın ne miktarlarda talep edileceğini etkileyen bir başka unsurda o mal ile yakın ilişkisi bulunan diğer malların fiyatlarıdır. Ki bunları Pr ve Pt ile gösterebiliriz.2010-02-20