Başlangıç » Nedir » Tamamlayıcı ve alternatif tıp (CAM) ile ilgili hasta – hekim iletişimi

Tamamlayıcı ve alternatif tıp (CAM) ile ilgili hasta – hekim iletişimi

Posted by: Ne Nedir 25 Mart 2010 Yorum Yaz

Tamamlayıcı ve alternatif tıp (CAM) ile ilgili hasta – hekim iletişimi Alternatif Tıp
Hastaların yüksek CAM kullanımına rağmen, CAM ile ilgili olarak hasta ve hekim arasında iletişim ve karşılıklı anlayış bakımından sıklıkla bir aralık vardır. Bazen hastalar kendilerine yarayacak bazı tedavilerden haberdar olmaz, buna karşın bazı zamanlarda da hastalar potansiyel olarak kullanır. CAM kullanımı ile ilgili olarak hastalar ve hekimleri arasında iletişimin rutin olarak oluşmadığı medikal literatürde iyi şekilde dokümante edilmiştir. Bir çalışmada, kanserli hastalara spesifik olmayacak şekilde, eş zamanlı olarak konvansiyonel tedavi ve CAM tedavisi olan CAM kullanıcıların %63-72’si hekimlerine CAM kullandıklarını bildirmedikleri görülmüştür. Bu araştırmada hastaların bu konuyu açıklamamalarının en sık nedenleri: hekimleri için kendilerinin CAM kullanmalarının önemli olmaması (%60), Elde edilen diğer gerekçeler arasında: Bunun doktorun işi olmadığının düşünülmesi (%20).Yanıt verenlerin yalnızca %14’ü doktorlarının bunu kabul etmeyeceğini ve onaylamayacağını düşünmekte olmalarıydı.
Onkologların ve kanserli hastaların bu iletişim açığına katkıda bulunan CAM konusunda orantısız görüşleri vardır. Diğer çalışmalar da hastaların, hekimlerin bitkiler gibi CAM tedavileri hakkında bilgileri olmadığı algısını desteklemektedir. Hastaların diyet ilavesi kullanımı ile ilgili bir araştırmada, kullanıcıların %44’ü hekimlerin tezgah üstü ürünler hakkında az miktarda bilgileri olduğuna inanmaktaydı. Ek olarak, bunların %72’si bilimsel olarak düzenlenmiş çalışmalarda etkisiz oldukları kanıtlansa dahi bu ilavelerin potansiyel yararları konusunda yeterince kuvvetli inanışları olduğunu açıklamıştır. Yine de bu hastalar güvenlilik ve reklamlardaki iddiaların doğruluğu ile ilgi olarak hükümet düzenlemesini desteklemektedirler.
Son on yılda, CAM uygulamaları giderek artan şekilde biyomedikal araştırma toplumunun ilgi ve alakasını çekmeye başlamıştır. Ulusal Sağlık Enstitüsü (National Institute of Health (NIH) ilk kez 1992’de Alternatif Tıp Ofisi’ni kurmuş ve başlangıç yıllık bütçesinin 2 milyon dolar olarak belirlemiştir.1998’de, alternatif Tıp Ofisi genişleyerek NCCAM haline gelmiştir ve yıllık bütçesi 50 milyon dolar olmuştur.
Kanser Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Ofisi (OCCAM) ile birlikte Ulusal Kanser Enstitüsü’nün bir dalı CAM’da kanser araştırmalarına sponsor olmakta ve desteklenmektedir. Federal olarak desteklenmesi ile CAM ile ilgili olarak yapılan araştırmalar medikal profesyonellerin bilgisini artırmış ve bu modalitelerle ilgili eğitim sağlamıştır. Dahası, bunlar CAM’ın yasallığının yerleşmesine yardım etmiştir ve bu alanı klinik araştırmacılar ve CAM uygulayıcıları arasında daha fazla kooperasyon ile daha ileri götürmüştür. Ülkemizde Sağlık Bakanlığı tarafından da Kanser Danışma Kurulu içinde Alternatif ve Tamamlayıcı Tıp Danışma Kurulu son yıllarda kurulmuş ve yapılanma halindedir.
Kaynak: Prof. Dr. Erkan Topuz (İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü), “Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp: Onkoloji Tedavisindeki Güncel Durum”2010-03-25