Başlangıç » Nedir » Tamamlayıcı ve alternatif tıpta düzgün kontrol ve plasebolar, gelişigüzel atamadaki zorluklar

Tamamlayıcı ve alternatif tıpta düzgün kontrol ve plasebolar, gelişigüzel atamadaki zorluklar

Posted by: Ne Nedir 25 Mart 2010 Yorum Yaz

Tamamlayıcı ve alternatif tıpta düzgün kontrol ve plasebolar, gelişigüzel atamadaki zorluklar Alternatif Tıp
İntegratif tedavilerin randomize çalışmaları için uygun kontrol sıklıkla problemlidir. Akupuntur örneğinde, optimal kontrol hala tartışmalıdır çünkü yüzeyel bir iğnenin yerleştirildiği sham akupunturu hala bir klinik etki oluşturabilmektedir. Bir çalışmada, p6 noktasının (bilek) elektroakupunkturunun minimal iğneleme kontrolüne kıyasla kemoterapinin neden olduğu bulantıyı anlamlı derecede azalttığı gösterilebilmiştir. Bununla birlikte, literatürde bildirilen birçok çalışma uygun şekilde kontrol kullanmamıştır ve sham çalışmalarla kıyaslanacak yeterli tedavi yoktur. Botanik ajanlarla birlikte, son nokta subjektif ve plasebo etkisinden etkilenebiliyor ise plasebolar kritik öneme sahiptirler. Klinik çalışmalara hastaların katılımı için gelişigüzel atamanın kendisini belirleyici olduğu bilinmektedir. Bu integratif onkoloji alanında veya diğer kaynaklardan araştırma halindeki tedavilerin mevcut olduğu durumlarda genel olarak onkoloji alanında özellikle mevcuttur. Bazı akademik merkezler bütün hastalar için masaj tedavisi veya akupunktur sunmaktadır, bu yüzden uygun hastaların yalnızca küçük bir bölümünün gelişigüzel atanan plasebo kontrollü veya sham kontrollü çalışmalara katılma arzusu olması anlaşılır bir şeydir.
Kaynak: Prof. Dr. Erkan Topuz (İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü), “Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp: Onkoloji Tedavisindeki Güncel Durum”2010-03-25