Başlangıç » Nedir » Tamamlayıcı ve alternatif tıpta eğitim kaynakları

Tamamlayıcı ve alternatif tıpta eğitim kaynakları

Posted by: Ne Nedir 25 Mart 2010 Yorum Yaz

Tamamlayıcı ve alternatif tıpta eğitim kaynakları Alternatif Tıp
Hekimlerin bitki ve botanik ürünlerin yararları ve advers etkileri hakkında bilgi edinebilecekleri birkaç güvenli veritabanı vardır, bunlarda ilaç-ilaç ve ilaç-bitki etkileşimleri ile ilgili bilgiler de vardır. Hekimlerin eğitimi bitki ve botanik ilaçların hastalar tarafından yaygın şekilde kullanılması, bu ürünlere tanıdık olmayış ve onlarla ilgili eğitimin olmayışı ve hastaların güvenliği ile ilgili endişeler nedeniyle stimüle edilmektedir. Bir kanser merkezindeki 20 hekimi ilgilendiren yeni bir araştırmada, %50’sinin nadiren hastalara CAM tedavi kullanımı hakkında sorular sorduğu buna karşın %60’ının hastalarının sıklıkla kendilerine CAM hakkında sorular sorduğunu ifade ettiği ortaya çıkmıştır. Hekimler en büyük sıkıntılarının bu hizmetlere aşina olmamalarının ve kanıt verilerinin eksikliği olduğunu ifade etmişlerdir. Tamamlatıcı tedavilerle ilgilenen hekimler ve diğer sağlık çalışanları için ulusal toplantılarda kurslar, eğitim olanakları ve de workshop’lardan yararlanmak mümkündür. Dahası, birçok tıp fakültesi ve sağlık akademisi müfredat programlarına CAM eğitim ve uygulamalarını dahil etmiştir. Bazı programlarda, tıp fakültesi öğrencileri ve de eczacılık ve hemşirelik öğrencileri klinik olgu çalışmalarında konvansiyonel tedavilerle birlikte tamamlayıcı tedavilerin kullanılmasını çalışmaya başlamışlardır, ancak çoğu ihtisas programında bu materyal henüz müfredat programına tam olarak katılmamıştır. Bununla birlikte, hasta tedavisi ile ilgili bu bilgi ve yaklaşım gelecek kuşaktaki hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının eğitiminde önemli olacaktır.
Kaynak: Prof. Dr. Erkan Topuz (İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü), “Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp: Onkoloji Tedavisindeki Güncel Durum”2010-03-25