Başlangıç » Nedir » Tanrının varlığını reddedenler yaklaşımlardan ahlaki gerekçeler kanıtı nedir?

Tanrının varlığını reddedenler yaklaşımlardan ahlaki gerekçeler kanıtı nedir?

Posted by: Neslihan İpek 21 Mart 2010 Yorum Yaz

Tanrının varlığını reddedenler yaklaşımlardan ahlaki gerekçeler kanıtı nedir? Felsefe
Bu çerçevede içinde değerlendirmemiz gereken iki düşünür vardır. Nietzsche ve Sartre. İki düşünür de felsefelerinde ahlakı ön plana çıkarmışlardır. Ahlak söz konusu olduğun da ise, insanın Tanrı tarafından önceden belirlenmiş bir özü bulunmadığını, insanın özünü kendisinin yarattığını savunmuşlardır.
Sartre’a göre evrende kendi kendini yaratan tek varlık insandır. Her nesnenin bir özü, bir varlığı bir de varoluşu vardır. Ona göre yalnız insanda varoluş özden önce gelir. İnsan önce vardır, sonra şöyle ya da böyle olur. Çünkü özünü kendisi yaratır. (Varoluşculuk – Egzistansiyalizm) Nietzsche’ye göre insan gücünün bir değeri olacaksa, insan için bir özgürlük ve ahlaktan söz edilebilecekse, sonsuzca güce sahip olan bir varlığın var olması gerekir. İnsanın kendisini özgürce yaratabilmesi için Tanrıdan vazgeçmek gerektiğini söyler.
 


2010-03-21