4 Ocak 2010

Tarihi olayların özellikleri nelerdir?

Tarih
Tarih

Tarihî olayların özellikleri şunlardır:
Tarihî olaylar geçmişte yaşanmıştır.
Yer ve zamanı bellidir.
Sebep-sonuç (determinizm) ilişkisi vardır.
Tarihî olayda rol oynayan kişiler bellidir.
Toplumları etkilerler.
Pozitif bilimlerde olduğu gibi birebir tekrarlanmaz. Bu sebeple deney ve gözlem yapılamaz.
Kaynakları vardır. Belgelere dayanır.
Bir tek sebebe dayalı olarak incelenmemelidir. Maddi-manevi ve sosyal birçok sebep birlikte değerlendirilmelidir.
Belli bir kanun ve kuralı yoktur.

Share

Beğenebilirsiniz...