6 Ocak 2010

TC bayraklı bir gemi KKTC limanlarında çalışabilir mi?

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında denizciliğin geliştirilmesi amacıyla, 03 Nisan 2003 tarih ve 25068 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşması”nın 4. maddesinde, “Taraflardan her biri, kendi limanları arasında yolcu ve yük taşıma hakkını, Madde 14’de sözü edilen Denizcilik Ortak Komisyonunun belirleyeceği esaslara bağlı olarak diğer tarafa da tanır.” hükümlerine göre, iki ülke heyetleri, Denizcilik Ortak Komisyonunun Lefkoşa’da yapılan 4.Dönem Toplantısında; TC bayraklı gemilerden istenen kriterleri taşıyan KKTC bayraklı gemilerin de bayrak değişimi olmadan ülkemizde kabotaj hakkından yararlanabilecekleri karar altına alınmıştır.
Aynı şekilde, TC bayraklı gemiler de KKTC kabotaj hattında çalışabileceklerdir.Ancak bu konudaki prosedür ve şartlar, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Limanlar Dairesi Müdürlüğü tarafından belirlenmektedir. Bu itibarla, gerekli şartları öğrenmek için, yukarıda adı geçen daireye başvurmanız gerekmektedir.
Kaynak: Sık Sorulan Sorular, Denizcilik Müsteşarlığı – Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Web Sitesi, Ziyaret Tarihi:15/05/2010.
Share

Beğenebilirsiniz...