Başlangıç » Nedir » Tedavi hizmetleri nedir?

Tedavi hizmetleri nedir?

Posted by: Ne Nedir 23 Nisan 2010 Yorum Yaz

Tedavi hizmetleri nedir? Tıp
Tedavi hizmetleri, sağlık durumu bozulan kişilerin, eski sağlık düzeylerine ulaşmalarını sağlamak üzere verilen sağlık hizmetleridir. Tedavi edici sağlık hizmetleri, temel olarak hekim sorumluluğunda, diğer sağlık profesyonellerinin katkılarıyla gerçekleştirilir. Tedavi edici sağlık hizmetlerini iki ana grupta toplamak mümkündür.
Bunlar: günü birlik tedavi hizmetleri ve yataklı tedavi hizmetleri. Ayaktan tedavi ve günü birlik tedavi hizmetleri, hastane gibi yataklı tedavi kurumuna yatışı gerektirmeyen hastalıkların tanı ve tedavisiyle ilgili hizmetleri içermektedir. Ayaktan bakım hizmetleri çeşitli sağlık kurumları tarafından sağlanmaktadır.
Tedavi hizmetleri, hizmet kapsamı ve hizmet yoğunluğu kriteri esas alınarak da sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflamaya göre tedavi hizmetleri üç ana gruba ayrılmaktadır:
· Birinci basamak tedavi hizmetleri,
İkinci basamak tedavi hizmetleri,
Üçüncü basamak tedavi hizmetleri.
Birinci basamak sağlık hizmetleri, daha çok ayaktan tedavi hizmetlerini içermektedir. İkinci basamak tedavi hizmetleri, yoğun tıbbi bilgi ve teknoloji gerektirmeyen hastalıkların tedavisiyle ilgili hizmetleri kapsamaktadır. Üçüncü basamak sağlık hizmetleri, üniversite hastanesi gibi eğitim hastaneleri tarafından verilen, yoğun bilgi ve teknoloji gerektiren tedavi hizmetleridir.
Özel Muayenehane: Hekim ve diş hekimi tarafından kurulan ve tanı ve tedavi hizmetleri üreten kurumlardır.
Günü Birlik Cerrahi Merkezleri: Ayaktan cerrahi bakım merkezleri ve acil merkezleri, günü birlik cerrahi hizmetler sağlayan kurumlardır.
Evde Bakım: Evde bakım, sağlık düzeyini iyileştirmek ve yükseltmek için hastalara, ev ortamında sağlık hizmeti ve hizmet donanımının sağlanması olarak tanımlanmaktadır. Hastane yatak kapasitelerinin azaltılması nedeniyle evde bakım hizmetleri popülerlik azanmış ve bütüncül sağlık hizmetlerinin önemli bir öğesi haline gelmiştir. Evde bakım hizmetleri genellikle hemşirelik hizmetleri organizasyonları, ziyaretçi hemşireler, hastaneler, evde bakım hizmet kurumları tarafından sağlanmaktadır. Evde bakım hizmetleri, yüksek teknolojiye dayalı ve emek yoğun evde bakım hizmetleri olarak ikiye ayrılmaktadır.
Evde bakım hizmetleri ile ilgili olarak Mather tarafından yapılan bir araştırmada; kalp krizi hastalığının evde ve hastanede yapılan tedavileri arasında, tıbbi sonuçlar bakımından farklılık olmadığı ortaya konulmuştur.
Kaynak: Tıbbi Terminoloji (Tedavi Hizmetleri), MEGEP (Mesleki Eğitim Ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi), ANKARA, 2008.2010-04-23