4 Temmuz 2011

“Teknolojik gelişme” ve “teknoloji transferi” adına Türkiye’deki politikalar

Eğitim
Eğitim

Türkiye’de bilim ve teknoloji alanında belirli bir politika izlememe anlayışı ve politika oluşturma yönündeki adımlar Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1963-1967) ile atılmış, ulusal bilimsel faaliyetlerin yönlendirilmesinde rol alacak ilk kurum Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 1963 yılında kurulmuştur.

İkinci (1968-1972) ve Üçüncü (1973-1977) Beş Yıllık Kalkınma Plan’larında ele alınan “teknolojik gelişme” ve “teknoloji transferi” gibi konular Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Plan’ında (1979-1983) daha da somutlaştırılarak “teknoloji politikaları olarak gündeme gelmiş ve teknoloji politikalarının sanayi, istihdam ve yatırım politikaları ile ilişkilendirilerek bütün olarak ele alınması ve belirli endüstriyel sektörlerin teknolojik bakımdan güçlendirilmesi öngörülmüştür.

Dokuzuncu Kalkınma Planında (2007-2013), geleceğe yönelik olarak nanoteknoloji, biyoteknoloji, yeni nesil nükleer teknolojiler, yerli kaynakların katma değere dönüşmesini amaçlayan ARGE faaliyetleri, yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık araştırmaları; bilgi ve iletişim teknolojileri; savunma ve uzay teknolojileri öncelikli alanlar arasında belirtilmiştir.

Kaynak: Çiğdem Kavak’ın 11-13 Şubat 2009 tarihleri arasında düzenlenen Akademik Bilişim Konferansında sunduğu “Bilgi Ekonomisinde İnovasyon Kavramı ve Temel Göstergeleri” konulu sunumdan derlenmiştir.

Share

Bunları da Beğenebilirsiniz...