Başlangıç » Nedir » Temel insan gereksinimleri

Temel insan gereksinimleri

Posted by: Ne Nedir 4 Haziran 2010 Yorum Yaz

Temel insan gereksinimleri Tıp
Hemşire, bireyin yetersizliklerinin yarattığı sorunları gidermede, bir norm veya ölçüt olarak temel insan gereksinimlerinden yararlanır. Bu tür gereksinimler; bireyin düşünce, duygu, istek ve beklentilerinin, hemşirenin bilgi ve deneyimleri ile birleşerek önceliklerin saptanması ile gerçekleşir. Aslında hemşirelikte bakımının esası; fizyolojik, ruhsal, akılsal ve sosyal yetersizlikleri olan bireye, temel gereksinimlerini karşılamasında yardım etmektir. İnsanın, temel gereksinimlerini önem sırasına göre bir piramide benzeterek açıklayan A. Maslow bu sıralamayı, “temel gereksinimlerin hiyerarşik düzeni” olarak nitelemiştir. Maslow'un “temel gereksinimler düzeni”ni birçok kuramcı hemşire hemşirelik bakımı için kuram/model geliştirmede, Henderson, Roper ve arkadaşları yararlanmıştır.
Kaynak: Doç. Dr. Necmiye Sabuncu, Doç. Dr. Kamerya Babadağ, Doç. Dr. Gülsün Taşocak, Yrd. Doç. Dr. Türkinaz Atabek, Editör: Prof. Dr. Hikmet Seçim “Hemşirelik Esasları: Ünite 1 – Hemşirelik Tanımları, Temel Kavram ve Kuramlar”, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 496, Açıköğretim Fakültesi Yayınları No: 225, ISBN 975 – 492 – 233 – 0, 1996.2010-06-04