Başlangıç » Nedir » Temel kemik terimleri nelerdir?

Temel kemik terimleri nelerdir?

Posted by: Ne Nedir 19 Nisan 2010 Yorum Yaz

Temel kemik terimleri nelerdir? Tıp
Periosteum: Kemiklerin dış yüzlerini sıkıca saran ve sıkı bağ dokudan yapılmış zardır. Kemiği korur ve kemik kırıklarında onarımı sağlar.
Endosteum: Kemik içindeki boşluklarda yüzeyi örten bağ dokudan zardır. Kemiğe sıkıca yapışmıştır. Kemik iliği ile komşudur.
Substantia copmacta: “Sıkı” olarak adlandırılan kemik yapısıdır. Bu kemik sıkı bir yapı gösterir. İçerisinde boşluk ya da kovuk yoktur. Kemiğin beslenmesini sağlayan kanalcıklar içerir. Dıştan peryosteumla içten endosteumla sarılıdır. Sıkı kemik uzun kemiklerin gövdelerinde görülür.
Substantia spongiosa: Spongyos kemik. Kemiğin içinde süngerlerde görüldüğü gibi küçük ya da büyük boşluklar bulunur. Spongyos kemik (süngersi kemik) denmesinin nedeni budur. Bu tür kemik yapısı uzun kemiklerin uçları ile, kısa ve küçük kemiklerde görülürler. Bu kemiklerin dış yüzleri kompakt (sıkı) kemik yapısıyla örtülüdür. Bunun da dışında peryosteum bulunur.
Os longum: Uzun kemik. Femur, humerus vb.
Os breve: Kısa kemik. El bileği ve ayak bileği kemikleri.
Os planum: Yassı kemik. Kafada bulunan yassı kemikler.
Os irregulare: Düzensiz kemik. Belli bir şekli olmayan kemik. Sakrum, koksa ve mandibula bu gruba girer.
Facies articularis: Uzun kemiklerde, iki uçta, kemiğin ekleme katılan yüzüdür.
Cavitas medullaris: Kemiklerin ortasında bulunan boşluk. İlik boşluğu anlamına gelir. İçinde sarı ya da kırmızı kemik iliği bulunur. Kısaca medulla olarak da söylenir.
Medulla ossium flava: Sarı kemik iliği. Medulla boşluğunda yağ doku bakımından zengin kemik iliği. Erişkin kemiklerinde görülür.
Medulla ossium rubra: Kırmızı kemik iliği. Medullada ve spongiyos boşluklarda bulunan kemik iliği.
Foramen nutriens: Kemiklerin yüzeyinde görülen ince delikler. Beslenme deliği anlamındadır. Damar ve sinirler bu deliklerden içeriye girer.
Osteoblastocytus: Kemik yapan hücrelerdir. Kemik yapımı sırasında ortaya çıkar.
Osteocytus: Kemik hücresidir. Kemik içindeki lakuna denen boşluklarda yerleşiktir.
Osteoclastocytus: Kemik yiyen hücre. Kemik onarımı sırasında ortaya çıkarlar. Çok çekirdekli büyük hücrelerdir.
Kaynak: Tıbbi Terminoloji (Tedavi Hizmetleri), MEGEP (Mesleki Eğitim Ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi), ANKARA, 2008.2010-04-19