Başlangıç » Nedir » Termik santraller

Termik santraller

Posted by: Ne Nedir 3 Eylül 2010 Yorum Yaz

Termik santraller Fizik
Termik santraller; katı, sıvı ve gaz yakıtlar santralin yakıt deposunda yakılarak ısı enerjisi elde edilir. Bu enerji santralin buhar kazanındaki suyu yüksek sıcaklıktaki su buharına dönüştürür. Su buharı türbinlere iletilir ve türbinleri döndürür. Türbinlerin hareketinden hidroelektrik santrallerdekine benzer bir şekilde elektrik enerjisi elde edilmiş olur. Termik santrallerinin yapım maliyeti hidroelektrik santrallere göre daha düşüktür. Yakıt taşımanın kolay olduğu her ortama kurulabilir. Termik santraller ekonomik olmasına rağmen, kullanılan yakıtların çevreye verdikleri zarardan dolayı tercih edilmez.
Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi “Fizik 5 (Hazırlayan: Fazlı Erol – Süleyman Kırmızıoğlu)” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 01/02/2010).2010-09-03