Başlangıç » Nedir » Tersanelerde meydana gelen kazaların başlıca sebepleri nelerdir?

Tersanelerde meydana gelen kazaların başlıca sebepleri nelerdir?

Posted by: Ne Nedir 6 Ocak 2010 Yorum Yaz

Tersanelerde meydana gelen kazaların başlıca sebepleri nelerdir? Denizcilik
Nitelikli ara elemanın sektörün ihtiyacını karşılayacak sayıda olmaması,
Tersaneci ve alt yüklenicilerin iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimine gereken önemi vermemeleri,
Çalışan işçilerin, iş güvenliği ve işçi sağlığı açısından kullanılması zorunlu olan koruyucu ekipmanların kullanılmalarında gerekli hassasiyetin gösterilmemesi.
Tersanelerde kendi bünyelerinde ve alt yüklenicilerde çalışan işçilerin, mevzuatla belirlenen çalışma saatlerinin üstünde çalıştırılması,
Kapalı mahallerde çalışılırken prosedürlere uyulmaması,
Elektrikli güç kaynakları ve donanımlardan kaynaklanan tehlikelere karşı yeterli tedbirlerin alınmaması,
Kaldırma araç – gereç ve donanımlarının periyodik bakımlarının yapılmaması ve bu araçların ehli kişiler tarafından kullanılmaması,
Tersanelerde bulunan gerek yeni inşa gerekse bakım-onarıma gelen gemilerde gerekli yangın emniyeti tedbirlerinin alınmaması,
Tersane sahası ve gemi içerisinde işçilerin güvenli şekilde hareket alanlarının oluşturulmamış olması,
Tersane sahası ve gemi içerisinde iş sağlığı ve iş güvenliğinden sorumlu ve yetkilendirilmiş yeterli sayıda iç tetkik elemanlarının olmaması, iş güvenliği personelinin tam yetkilendirilmemeleri,
Tersanelerimizin büyük çoğunluğunda uluslararası kabul görmüş iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili standartlara geçilememesi, bu standarda geçenlerde de iş yerlerindeki uygulamalarda fiilen eksikliklerin bulunması.
Kaynak: Sık Sorulan Sorular, Denizcilik Müsteşarlığı – Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Web Sitesi, Ziyaret Tarihi:15/05/2010.2010-01-06