Başlangıç » Nedir » Tersinir süreç nedir?

Tersinir süreç nedir?

Posted by: Ne Nedir 25 Nisan 2010 Yorum Yaz

Tersinir süreç nedir? Termodinamik
Gerçek bir termal işlemde bir tersinir süreç, ardarda gelen çok sayıda, geçici denge durumlarından oluşmakta olduğundan, bir “yarı-kararlı süreç”tir veya daha doğru bir nitelendirme ile, bir “yarı-kararlı süreçler bütünü”dür. Böyle bir sürecin bir başlangıcında ve bir de bitiminde olmak üzere iki denge durumu kabul edilir ki buna göre, tersinir süreç (veya tersinir olduğu kabul edilebilecek süreç), ilk denge ve son denge durumları arasındaki sürecin, birbirini takip eden (ardışık) denge durumlarından oluşması halidir. Bu vazıyette, her bir noktanın P ve V değeri belirlenebileceğinden, süreç bir çizgi ile gösterilebilir.
Kaynak: Durmuş Hocaoğlu, Termodinamik’in İkinci Kanunu ve Entropi Ders Notu, Kasım, 2008.


2010-04-25