Başlangıç » Nedir » Tersinmez süreç nedir?

Tersinmez süreç nedir?

Posted by: Ne Nedir 25 Nisan 2010 Yorum Yaz

Tersinmez süreç nedir? Termodinamik
Sadece ilk ve son denge durumları için P ve V değeri belirlenebildiği, dengesiz hallerin ardışık olarak birbirini takip ettiği süreçtir. Bu haller için P ve V değerlerinin her ikisini birden tam olarak belirlemek imkansızdır. Ancak, genel olarak, V’nin tam belirlenebilmesi daha mümkündür, bu durumda P’nin belirsizliği artar. Bu sebeple Tersinmez Süreç, P-V diyagramında bir sürekli (eğri) olarak değil de, bir belirsizlik alanı olacak şekilde gösterilir.
Elektron Bulutu’nun fiziki anlamı, çekirdek etrafındaki yörüngede dönen elektronların her andaki konumunun, Heisenberg Prensibi mucibince, tam bir kesinlikle bilinememesinden dolayı, elektronların konumunun bulunması ihtimalinin matematik ifadesi ise, P ve V değerlerini her ikisinin birden tam bir kesinlikle bilinememesi de benzer bir durum arz etmektedir.
Kaynak: Durmuş Hocaoğlu, Termodinamik’in İkinci Kanunu ve Entropi Ders Notu, Kasım, 2008.


2010-04-25