Başlangıç » Nedir » Tesislerin (Tersane, tekne imal ve çekek yeri), gemi inşa sanayi veri tabanı programı ile ilgili yükümlülükleri nedir?

Tesislerin (Tersane, tekne imal ve çekek yeri), gemi inşa sanayi veri tabanı programı ile ilgili yükümlülükleri nedir?

Posted by: Ne Nedir 6 Ocak 2010 Yorum Yaz

Tesislerin (Tersane, tekne imal ve çekek yeri), gemi inşa sanayi veri tabanı programı ile ilgili yükümlülükleri nedir? Denizcilik
10 Ağustos 2008 tarih ve 29963 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren; “Tersane, Tekne İmal Ve Çekek Yerlerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te”
Sorumluluk
Madde 21 – (1) Tesis işleticisi, bu Yönetmelik hükümlerine uymak ve İdare tarafından hazırlanmış olan web esaslı gemi inşa sanayi GİS Veri Tabanı programına ilişkin bilgileri kendisine verilen kullanıcı adı ve şifreyi kullanarak girmekle sorumludur.
(2) Gemi inşa sanayi GİS Veri Tabanı programına veri girişi ve güncellemeleriyle ilgili olarak, tesis işleticisi tarafından bilgi girişinin İdarece kaynaklanan aksaklıklar nedeniyle dahi olsa yapılamaması halinde, bu durum idareye yazılı olarak bildirilmedikçe tesis veri girişi yükümlülüğünü yerine getirmemiş kabul edilir.
(3) Bölge Müdürlükleri/Liman Başkanlıklarınca, veri girişi yükümlülüğünü yerine getirmemiş tesislerin işlemleri yapılmadan önce tesisçe veri girişinin yapılıp yapılmadığı kontrol edilir, veri girişi ilgilisince yapılmamışsa o tesisin işlemleri tamamlanmaz. Bölge müdürlükleri/liman başkanlıklarınca verilen gemi inşa/tadilat izinleri ve denize indirilen gemilerle ilgili verilerinde gemi inşa sanayi GİS Veri Tabanı Programına veri girişinin yapılması zorunludur.
hükmü amirdir.
Bu bilgiler sadece sektörel istatistik amaçlı tutulmaktadır.
Kaynak: Sık Sorulan Sorular, Denizcilik Müsteşarlığı – Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Web Sitesi, Ziyaret Tarihi:15/05/2010.2010-01-06