Başlangıç » Nedir » Tevrat nedir?

Tevrat nedir?

Posted by: Sedat Aslan 10 Mayıs 2011 Yorum Yaz

Tevrat nedir? İlahiyat

Tevrat İbrânîce bir kelime olup “kanun, şeriat ve öğreti” anlamlarına gelir. Hz. Mûsâ'ya indirilmiştir. Tevrat'a Ahd-i Atîk ve Ahd-i Kadîm de (Eski Ahit) denilir. Tevrat'ın aslının Allah kelâmı ve peygamberine indirdiği kutsal bir kitabı olduğuna inanmak her müslümana farz olup, bunu inkâr etmek kişiyi küfre düşürür.

Kaynak:Diyanet İşleri Başkanlığı İlmihali2011-05-10