Başlangıç » Nedir » TKY’yi Oluşturan Unsurlar Nelerdir?

TKY’yi Oluşturan Unsurlar Nelerdir?

Posted by: Ahmet BAĞIŞ 3 Mart 2010 Yorum Yaz

TKY’yi Oluşturan Unsurlar Nelerdir? Kalite
Bir kuruluşta, TKY stratejisini geliştirebilmek için yönetim anlayışında dört unsurun bir bütün olarak benimsenmesi ve gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bunlar; müşteri odaklılık, sürekli iyileştirme toplam katılımcılık ve toplumsal sorumluluktur [1].
Kaynak: Nurettin Peşkircioğlu, Gülten İncir ve Rıdvan Bozkurt, Toplam Kalite Yönetimi ve Çalışma Yaşamı, Beşinci Ergonomi Kongresi, Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları No.570, İstanbul 1995, s. 52.


2010-03-03