Başlangıç » Nedir » Toplam Kalite Kontrolü Nedir?

Toplam Kalite Kontrolü Nedir?

Posted by: Ahmet BAĞIŞ 3 Mart 2010 Yorum Yaz

Toplam Kalite Kontrolü Nedir? Kalite
Toplam kalite kontrol (TKK) yada firma çapında kalite kontrol (FÇKK) Kaoru Ishikawa’nın sürekli iyileştirme tekniklerine ve Dr. Feigenbaum’un TKK kavramını geliştirmesi ile ortaya çıkmıştır.
FÇKK (TKK)’de, firmanın bütün bölümlerinin ve çalışanlarının katıldığı kalite kontrol esas olmakla birlikte maliyet kontrolü (kar kontrolü ve fiyat kontrolü), miktar kontrolü (üretim miktarı, satış miktarı, stok miktarı) ve teslim tarihi kontrolünü de içermektedir. Kalite kontrol, maliyet kontrolü ve miktar (teslim tarihi) kontrolü birbirinden bağımsız yapılamaz [1]. Bunun sebebi, kalite kontrol yürütülürken, maliyet bilinmediği sürece kalite planlaması ve tasarım yapılamamasıdır. Firma karının belli olması ile kalite kontrolün sonucu önceden tahmin edilebilir. Üretimde, satışta ve stokta kesin miktarların bilinmemesi ile ne hata yüzdesi ne de yeniden yapılanma oranı elde edilemez.
TKK çalışmalarında PYDH (Planla, Yap, Denetle, Harekete geç)  halkası daha çok önem verilmektedir. KAIZEN (sürekli iyileştirme), mevcut durumun korunması sürekli bir iyileştirme çabasının gerektiğini bu çaba gösterilmediği takdirde gerilemenin kaçınılmaz olacağını bunun için bir yeniliğin doruk noktasına ulaşıldığında, ulaşılan düzey bir dizi KAIZEN çalışması ile korunmalı ve iyileştirilir fikrini savunur. KAİZEN’in düşüncesi TKK’ de, bütün halkalarla kesişen Kalite Kontrol Çemberi ise, üst-orta yönetimi ile diğer personelin kalite kontrole katılımını sağlayan ve TKK (FÇKK)’yi tamamlayan çemberdir. TKK (FÇKK) bu halkaların bütününü oluşturur. TKK (FÇKK) düşüncesinin yönetimde uygulanması, yönetimin bütün yönleri dahilinde kendisinin tanımlamış olduğu kalite politikasının tamamı anlaşılmaktadır. Tabii bu da bütün yönetim fonksiyonlarının organizasyonu içinde her yönü kapsamaktadır [2]
 
Kaynaklar:
1. Ishikawa, s. 94.
2. Neil Cook, “ISO 9000 ve Kalite Yönetimi Sistemlerinin Gelişimi”, ISO 9000 Kalite Seminerleri, İstanbul Sanayi Odası Yayınları, No:1993/13, Ağustos 1993, s. 12.
 


2010-03-03