Başlangıç » Nedir » Toplam Kalite Yönetiminin (TKY) hedefi nedir?

Toplam Kalite Yönetiminin (TKY) hedefi nedir?

Posted by: Ahmet BAĞIŞ 3 Mart 2010 Yorum Yaz

Toplam Kalite Yönetiminin (TKY) hedefi nedir? Kalite
TKY, kurumlarda “kalite”nin artırılmasını amaçlayan bir yönetim felsefesidir. Bu yönetim anlayışında hedef, müşterilerin istek ve beklentileri doğrultusunda ürün ve hizmetlerin kalitesinin yükseltilmesi ve verimliliğin artırılmasıdır.
Toplam kalite felsefesinde kalite ve verimliliğin artırılması için (Aktan 1999, 69)
Çalışanların memnuniyeti, motivasyonu ve ödüllendirilmesi,
Performans değerlendirme ve ölçme yöntemlerinin kullanılması,
Örgütlerdeki hataların ve yanlışların ortadan kaldırılması,
Ekip çalışmasına ağırlık verilmesi,
Başarılı örgütlerin tecrübelerinden yararlanılması (benchmarking),
Stratejik planlamanın yapılması
ve benzeri hedefler üzerinde durulmaktadır.
Kaynak: H. Ömer GÜLSEREN (MEB Personel Genel Müdürlüğü Uzman Öğretmen), 09-20 Şubat 2009 Tarihleri Arasında Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca Planlanan Merkezi ve Mahalli Görevde Yükselme Eğitimi “Toplam Kalite Yönetimi Felsefesi ve Temel İlkeleri” Ders Notları, Ankara, 2009.2010-03-03