Başlangıç » Nedir » Toplumsal Sorumluluk Nedir?

Toplumsal Sorumluluk Nedir?

Posted by: Ahmet BAĞIŞ 12 Temmuz 2010 Yorum Yaz

Toplumsal Sorumluluk Nedir? Kalite
TKY, kalite ve verimlilik bilinicini geliştirmek amacıyla kuruluşlara görev yüklemektedir. Bunun için bilinenleri tekrar keşfetmektense bilgi gücünü, birleştirerek toplumsal fayda yaratmak, bilinenleri ve öğrenilenleri diğer kuruluşlarla paylaşmak gerekmektedir.
TKY’yi geleneksel yönetim anlayışından ayıran iki temel unsur vardır. Bunlardan biri TKY çalışmalarında üst yönetimin liderliği, diğeri de takım çalışması ve ruhunun oluşturulmasıdır. Bununla birlikte “sürekli iyileştirme”, “ilk seferinde doğru yap” ve “hata ortaya çıkmadan önle” TKY’nin çekirdeğini oluşturan temalardır. Kendini geliştirerek ilk seferinde doğru yapıp ve hatayı ortaya çıkmadan önleyen unsur insandır, çalışandır. Dolayısıyla, TKY’yi başarı ile uygulamanın temelinde kişileri motive etme, yönlendirme, rotasyon, iş zenginleştirme gibi insan faktörünü geliştirme ve ön planda tutan sistemler yatmaktadır [1].
TKY’yi kabul etmiş bir kuruluş, karlılık düzeyinde, müşteri sürekliliğinin sağlanmasında, müşteri şikayetleri ve garanti ödemelerinin azalmasında, maliyetlerin azalmasında, mevcut Pazar payının korunması ve arttırılmasında, ekip çalışması anlayışının benimsenmesinde, iş gören katılımcılığı ve tatminin artmasında, işgücü devrinin azalmasında, kalite düzeyinin iyileştirilmesinde, yönetim ve iş gören arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesinde, önceliklerin belirlenerek anahtar hedeflere odaklanmanın sağlanmasında, ortak bir dilin kullanılması ve güçlü bir şekilde müşteri odaklı olunması ile iletişimin iyileştirilmesi ve yeni müşterilere ulaşılması becerisinin kazanılmasında avantaj sağlanır.
Kaynak: İTÜ İşletme Mühendisleri Toplam Kalite Yönetimi Araştırma Komitesi, s. 18.


2010-07-12