7 Ekim 2011

Trafik kazalarının sebepleri nelerdir?

Trafik
Trafik
İnşaat, sağlık ve hukuk, sistem olarak eğer medeniyet göstergesi ise buna bir de trafik düzeni ve işleyiş şeklini ilave etmek lazım. Çünkü trafik düzeni günümüz dünyasında gerçekten çok önemli bir ölçü, ülke insanının ulaştığı seviyeyi göstermesi açısından.
Hangi seviye? En genel manada medeniyet seviyesi. Özele inersek; insanın kendi hayatını ve sağlığını koruma ve kollama seviyesi; başkalarının hak ve hukukuna riayet etmedeki seviyesi; hukuka ve kanunlara karşı saygı seviyesi; ferdî hürriyetinin sınırlarını bilme seviyesi.
Dünya genelinde trafik kazalarının sebepleri adına yapılan istatistikler şunu gösteriyor; yüzde 90 sürücü hatası. Hataların üst başlıklar halinde açılımı şunlar: Dikkatsizlik, acemicilik, alkollü araç kullanma, uykusuzluk, sabırsızlık, aşırı hız, bakımsız araçlar vs. Tek başlık halinde ifade edecek olursak; kurallara uymama. Yoldan kaynaklanan hatalar yüzde 10’luk kısma giriyor.
Kaynak: Ahmet Kurucan’ın 28 Nisan 2011 tarihli “Trafik terörü” yazısından derlenmiştir (Derleme tarihi: 13/06/2011).
Share

Beğenebilirsiniz...