Başlangıç » Nedir » Transformatörler nedir?

Transformatörler nedir?

Posted by: Ne Nedir 20 Mart 2010 Yorum Yaz

Transformatörler nedir? Elektronik
Transformatörler ince, özel silisli saçalardan oluşan kapalı bir manyetik gövde ile bunun üzerine yalıtılmış iletkenlere sarılan sargılardan oluşur. En basit şekilde iki sargı bulunur. Bu sargılardan birine primer (birinci devre) diğerine ise sekonder (ikinci devre) adı verilir. Primer ve sekonder sargılarının birbirlerine elektriksel bir bağlantısı yoktur.
Kaynak: Temel Elektrik ve Elektronik 2, Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (MEGEP), Ankara, 2005.


2010-03-20