Başlangıç » Nedir » Transformatörlerin kontrolleri

Transformatörlerin kontrolleri

Posted by: Ne Nedir 20 Mart 2010 Yorum Yaz

Transformatörlerin kontrolleri Elektronik
Transformatörün sağladığı kaynak ile çalışan alıcının verimsiz çalışması veya hiç çalışmaması transformatör yönünden bir arızanın olduğu şüphesini doğurursa şu sırayı takip ederek transformatörün kontrolü yapılması gerekir.
Transformatörün sekonder uçlarındaki AC gerilimin AC voltmetre ile ölçümü yapılmalıdır. Şayet hiçbir değerde gerilim okunmuyorsa transformatörün elektrik akımı ile ilgisi kesilmeli ve sargıların kopukluk kontrolü yapılmalıdır.
Primer Sargıların Kopukluk Kontrolü: Ohmmetreyi R x 10 durumunda iken primer uçlara bağlı olan fiş veya bağlantı kablolarından değeri ölçülür. Ölçü aletinde hiçbir değer okunmuyorsa fiş ve kablo transformatör ucuna kadar kontrol edilmelidir. Sargı ile gövde arasında mutlaka sonsuz direnç görülmelidir.
Transformatör Sekonder Devre Kontrolü: Ohmmetre R x 1 konumunda iken sekondor sargı uçlarına değdirip değer okunur.
Bu kontrollerde ve ölçmelerde istenen değerlerin çok altında okunan değerlere rastlanıyorsa sargıların kısa devre olduğunu anlamak mümkündür. Gereğinden çok yüksek veya sonsuz değerler ise sargılarda kopukluk veya temassızlık olduğunu gösterir. Arızalı transformatörler yenileriyle değiştirilmesi gerekir.
Kaynak: Temel Elektrik ve Elektronik 2, Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (MEGEP), Ankara, 2005.2010-03-20