Başlangıç » Nedir » TRT kanununun 26. maddesi

TRT kanununun 26. maddesi

Posted by: Ne Nedir 6 Haziran 2011 Yorum Yaz

TRT kanununun 26. maddesi Reklam

TRT kanununun 26. Maddesinde;

“Reklam yayınlarında; halkı aldatıcı, yanıltıcı, haksız rekabete veya karşılıklı cevaplaşmaya yol açıcı, diğer ürün veya nitelikleri kötüleyici herhangi bir ürünün israfını telkin veya ima edici ve genel olarak memleketin ekonomik durumuna zarar verici hususlara yer verilmez, siyasi propaganda yapılamaz”

Kaynak:Prof. Dr. Selda Bülbül’ün (Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD) 7-9 Ekim 2009’de yapılan Çocuk Sağlığı Kongresi’ndeki yapmış olduğu“Reklamlarda Beslenme ve Çocuk” sunumundan derlenmiştir.

 2011-06-06