Başlangıç » Nedir » TÜBİTAK’ın eğitim sistemindeki sorunlara yaklaşımı

TÜBİTAK’ın eğitim sistemindeki sorunlara yaklaşımı

Posted by: Ne Nedir 5 Temmuz 2011 Yorum Yaz

TÜBİTAK’ın eğitim sistemindeki sorunlara yaklaşımı Eğitim Teknoloji
·         Eğitime ayrılan kaynakların yeterli düzeyde artırılamaması ve mevcut kaynakların etkili ve yerinde kullanılamaması,
·         İlk ve ortaöğretimde kalabalık sınıfların bulunduğu il ve bölgelerde, derslik başına düşen öğrenci sayısının aşağıya çekilmesinde yetersizlikler,
·         Eğitim kurumlarında büyük şehir-küçük şehir ve kır-kent arasında eğitimde kalite farklılıklarının sürmesi,
·         Eğitim kurumlarında var olan ders araç-gereçlerindeki donanım yetersizliği ve var olan araç-gereçlerin etkin kullanımındaki yetersizlik,
·         Üniversite giriş sisteminden kaynaklanan sorunlar,
·         Özellikle okul öncesi eğitimde ve yükseköğretimde olmak üzere, okullaşma oranlarının düşüklüğü,
·         Yükseköğretim kurumları arasındaki önemli nitelik farklılıkları,
·         Öğretmenlerin ve öğretim elemanlarının mesleki, ekonomik ve yönetsel koşullarının yetersizliği,
·         Eğitim sektöründe profesyonel, vizyon sahibi yönetici yetersizliği,
·         Üniversite yönetim sistemindeki yetersizlikler,
·         Eğitimciler arasında iletişim, işbirliği ve mesleki dayanışma yetersizliği,
·         Eğitim reformlarının uzun soluklu bir gelişmeyi gerektirmesine karşın eğitimde kurumsal, kesintisiz, sürdürülebilir ARGE ve ARGE'ye dayalı reform çalışmalarının yetersizliği,
·         Eğitim mevzuatı, öğretim programları, öğretmen eğitimi ve öğretim materyallerinin eleştirel düşünme, öğrenmeyi öğrenme, yaratıcı düşünme, yansıtıcı düşünme gibi öğrenci merkezli yaklaşımın amaçladığı tutum ve becerileri desteklememesi.
Kaynak: Çiğdem Kavak’ın 11-13 Şubat 2009 tarihleri arasında düzenlenen Akademik Bilişim Konferansında sunduğu “Bilgi Ekonomisinde İnovasyon Kavramı ve Temel Göstergeleri” konulu sunumdan derlenmiştir.2011-07-05